måndag 7 juni 2010

Viktigt beslut om Byggebo

I eftermiddag/kväll kommer kommunfullmäktige att fatta ett mycket viktigt och avgörande beslut om kommunens bostadsbolag, Byggebo.

Bolaget har varit kommunens sorgebarn under många år, bolaget går med en ständig förlust och skulderna bara ökar. Detta beror på flera olika saker.
Till att börja med så lades grunden för den usla ekonomin i början av 90-talet då man rustade upp och byggde ut bostadsområdet i Kristineberg. Kommunen startade arbetet innan den ekonomiska krisen som kom i början av 90-talet slog till med full kraft, krisen ledde till att den dåvarande regeringen tog beslutet att ta bort dom statliga räntebidragen. I och med detta beslut så var alla kalkyler som gjorts på projektet värdelösa.
Politiken i Oskarshamn valde ändå att fullfölja projektet och man bestämde att bolaget skulle låna upp pengarna, med facit i hand så var detta ett ödestigert beslut.

Under dom senaste 15-20 åren så har dessutom bolaget missskötts å det grövsta. Skuldbördan har bara växt och vid dom tillfällen som fastigheter har sålts av så ha dessa intäkter inte använts till att betala av skulder utan pengarna har gått rakt in i driftsbudgeten.
För att tala klarspråk så är bolaget idag i det närmaste konkursmässigt och i själva verket så skulle bolaget ha upprättat en kontrollbalansräkning för länge sedan.

Apropå balansräkning såp är den ett kapitel för sig. Bolagets skulder har som tidigare nämnts bara ökat under senare år och för att få en balans i balansräkningen så har man då övervärderat fastigheterna så att värdet på fastigheterna ska stå i balans till skulderna, detta innebär att Byggebos fastigheter idag är värderade till ett värde som om dom skulle ligga i Stockholms innerstad. Detta innebär att det i princip är omöjligt att sälja några fastigheter med en vinst utan rent bokföringsmässigt skulle det bli en förlust, en förlust som skulle behöva täckas upp med fler lån. Som ni ser så har bolaget hamnat i ett moment 22 läge.

Kommunen har som ända ägare skjutit till pengar i omgångar under dom senaste åren, totalt 150 miljoner kronor. Kommunen har också lånat ut en hel del pengar vi kommunens internbank, slutligen så har kommunen gått i borgen för bolaget externa lån. Summa sumarum så är kommunen borgenär och långivare till en summa på 1.5 miljarder kronor.

För att försöka få rätsida på problemen med dom övervärderade fastigheterna så vill nu bolaget att kommunen omvandlar en skuld på ca 520 miljoner kronor till aktiekapital. Detta skulle innebära att skuldbördan för bolaget minskar och då skulle man också kunna skriva ner värdet på fastigheterna med motsvarande belopp.

Det förslag som i kväll ligger på KF:s bord innebär att en skuld på 360 miljoner kronor omvandlas till aktiekapital. Med dessa pengar så följer en rad krav. Bland annat så ska bolaget genomföra effektiviseringar så att driftskostnaderna minskar samt att delar av fastighetsbeståndet säljs av. Bakom detta förslag så står samtliga allianspartier och Socialdemokraterna. Hur Miljöpartiet och Sverigedemokraterna ställer sig i frågan vet jag inte eftersom dessa båda partiet inte sitter med i kommunstyrelsen.
Vänsterpartiet har ett så kallat "noll-alternativ" som går ut på att vi inte ska skjuta till några pengar till bolaget utan att bolaget själva ska göra besparingar samt att avtal med ledande tjänstemän i bolagsledningen ska omförhandlas.

Det sista blir riktigt svårt eftersom det rent juridiskt är så att ingångna avtal gäller, däremot så håller jag med Vänsterpertiet att man ska se över dessa avtal när det är dags att anställa nya personer på dessa poster men i nuläget kan man inte göra något åt avtalen.
När det gäller dom besparingar som Vänsterpartiet vill att man ska göra skulle innebära ett betydligt försämrat underhåll på fastigheterna och det skulle bara drabba dom boende.

Varför ställer då jag upp på den överenskommelse som har gjorts?

För mig är det ganska enkelt. Det handlar om att försöka rädda så mycket pengar som möjligt åt kommunens invånare. Ekvationen torde också vara ganska enkel, antingen betalar vi 360 miljoner nu i kombination med vår kravlista eller så betalar vi minst det tredubbla om bolaget går i konkurs. Vi sitter så att säga med skägget i brevlådan, vi har helt enkelt inte råd att inte ge bolaget pengarna. Skulle bolaget gå i konkurs så skulle det innebära att kommunens förmögenhet skulle omvandlas till skulder och det skulle slå hårt mot kommunens verksamhet och drabba skolan och omsorgen.

Just därför så anser jag att Vänsterpartiet agerande är mycket märkligt, det är ju skola, vård och omsorg som dom säger sig värna om, och ändå vill dom äventyra detta för att skaffa sig billiga politiska poäng. Det är inte att ta ansvar för kommuninvånarnas pengar.
I det här fallet så är det vi i alliansen som tar ansvar, tillsammans med Socialdemokraterna.

Inga kommentarer: