tisdag 8 januari 2013

Alliansen i Oskarshamn har spruckit

I fredags så blev sprickan i alliansen total, när de fyra allianspartierna hade ett möte för att i ett sista försök hålla ihop alliansen så framstod det tydligt att detta var inte moderaterna intresserade av, nu går C, Fp och KD vidare i ett nytt samarbete utan moderaterna. Men varför blev de då så här?

Inför valet 2010 så bestämde de fyra borgerliga partierna att vi skulle bilda allians för Oskarshamn, målet var tydligt, det var vi fyra gemensamt som skulle samarbeta för att försöka peta bort S, V och Mp från makten. Som bekant så lyckades vi inte med detta men vi borgerliga partier knaprade ändå in lite på majoriteten och vi ansåg att detta ändå var början på något bra.

Sprickan börjar
Men så kom vi då till fördelningen av posterna i kommunen och här började också de interna problemen. Innan valet så var vi fullständigt överens om att alla partier i alliansen skulle var med och dela på posterna och även ordf. poster eller vice ordf. poster (beroende på hur valet skulle gå). Vi övriga tre partier ställde där med upp på att Lars Blomberg var Alliansens kommunalrådskandidat och vi ställde helhjärtat upp bakom honom.

När sedan posterna skulle börja fördelas så var överenskommelsen som bortblåst, Moderaterna resonerade som så att störst går först och ville i princip lägga beslag på allt. Efter långa och sega förhandlingar så gick ändå M med på att släppa ett fåtal platser, bland annat så fick vi i C en plats i kommunstyrelsen.

Vi övriga tre partier var långt ifrån nöjda med den här utdelningen och ansåg redan då att M hade brutit den överenskommelse som vi haft. Denna kritik och åsikt förde vi också väldigt tydligt fram på det första alliansmötet som ägde rum efter valet. Ledande företrädare för Moderaterna har under de senaste dagarna i media sagt att vi inte sa något om vårt missnöje efter valet vilket är ett gravt felaktigt påstående, vi har framfört vårt missnöje vid upprepade tillfällen och som jag skrivit ovan så gjorde vi det i direkt anslutning till valet. Trots vårt missnöje så beslutade sig C, Fp och KD att hålla fast vid vår del av överenskommelsen, nämligen att vi ställde oss bakom Lars Blomberg som oppositionsråd.

Under de två åren som har gått så har allianssamarbetet fungerat hyggligt ändå, i vissa nämnder har det fungerat bättre än i andra. Visst har det knakat lite i fogarna vi viss diskussioner i vissa frågor men det är å andra sidan helt naturligt när fyra olika partier skall komma överens.

Början till slutet
Det hela började med att regionförbundets ordförande Harald Hjalmarsson avsade sig uppdraget och ryktet började ganska så snart gå att Lars Blomberg var aktuell som hans ersättare. När Lars sedermera fick frågan och tackade JA så började Moderaterna i Oskarshamn att arbeta för att sparka ut Lasse från posten som oppositionsråd. Detta gjordes utan att föra någon diskussion med de övriga allianspartierna.
När vi i alliansen hade vårt alliansmöte om budgeten veckan innan budget KF så kom naturligtvis frågan om oppositionsrådet upp. Vi (C, Fp, KD) var tydliga med att vi ansåg att Moderaterna var på väg att bryta samarbetet om Lasse sparkades, Lasse var inte Moderaternas kommunalråd i opposition utan han var HELA alliansens kommunalråd. M menade att vi andra tre inte hade med detta att göra eftersom det var en intern angelägenhet för M, detta påstående hävdade vi inte stämde eftersom alla partier hade ställt sig bakom Lasse som kommunalrådskandidat.

Det har under de senaste dagarna påståtts från ledande företrädare för Moderaterna att Lasse avgick frivilligt, detta ser inte jag som något annat än ett försök att vilseleda tidningsläsarna. Lasse var väldigt tydlig på ovan nämnda alliansmöte och har också varit väldigt tydlig i uttalanden i pressen, att han hade för avsikt att sitta kvar men att partiet tyckte annorlunda. Moderaterna utsåg senare Leif Axelson till Lars ersättare, även detta helt och hållet utan att föra någon dialog med oss övriga allianspartier.

I samband med att Lasse meddelade att han tvingats sluta som kommunalråd i opposition så bjöd vi (C, Fp, KD) in M till en diskussion om hur vi skulle fortsätta med allianssamarbetet. Vi påpekade då att vi ansåg att M återigen brutit den överenskommelse som vi haft sedan valet 2010 och vi begärde en ökad insyn i det politiska arbetet. Vi ställde som ett ursprungligt krav att den överenskommelse som gjordes innan valet 2010 skulle gälla, dvs att vi övriga tre partier skulle ha en viceordförandepost var.

Slutet
Detta krav avvisades av Moderaterna som erbjöd en viceordförandepost, nämligen i Tekniska nämnden. Detta ansåg vi (C, Fp, KD) var för dåligt men vi ville göra ett sista försök i att hålla ihop alliansen så vi bjöd in till ytterligare ett möte där vi lättade upp våra krav, vi bad därför Moderaterna att titta igenom hela listan med poster för att se vad som skulle kunna erbjudas och vi själva lämnade en del förslag. Moderaterna skull ta med sig detta hem och diskutera och vi skulle ha ett sista möte den 4/1.
På detta möte så kom parterna fram till att det inte var lönt att fortsätta diskussionen, M erbjöd oss återigen viceordförandeposten i TN och inget mer.

Jag kan bara beklaga att det blivit så här, den största vinnaren på det här är den sittande majoriteten. Men tyvärr så har inte M haft viljan att hålla ihop allianssamarbetet trots att vi har gjort vad vi kunnat. M:s företrädare har i media hävdat att man måste ha respekt för valresultatet och att det därför var helt i sin ordning att M tog alla poster. Men vi hade en överenskommelse, vi gick till val som EN allians.

Jag tycker som sagt att detta är mycket tråkigt men det gick helt enkelt inte längre att hålla ihop alliansen, jag hoppas dock att vi i framtiden kan försöka hitta tillbaka till någon form av samarbete för jag är övertygad om att skall vi någon gång få till ett majoritetsskifte i Oskarshamns kommun så måste vi fyra borgerliga partier samarbeta. Fram till dess så kommer vi i Centerpartiet tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna att föra en aktiv oppositionspolitik mot vänstermajoriteten i Oskarshamn.

lördag 10 november 2012

Lasse har mitt fulla förtroende

Oskarshamnsmoderaten Lars Blomberg har knappt hunnit bli vald till ny ordförande i Regionförbundet i Kalmar län innan huggsexan inom moderaterna i Oskarshamn börjar om oppositionsrådsposten, enligt Oskarshamns Nyheterna.

Lasse har gjort ett mycket bra jobb som oppositionsråd i kommunen och han själv anser sig kunna sköta bägge uppdragen, han är i alla fall villig att försöka. Jag ser ingen som helst anledning att i nuläget flytta på Lasse. Skulle vi sedan se att det inte är möjligt att kombinera de bägge posterna så får vi väl ta en ny diskussion.

En del kan säkert tycka att jag inte borde lägga mig i något som liknar en intern angelägenhet för moderaterna. Problemet är att det INTE är en intern angelägenhet för moderaterna. Innan valet 2010 så gjordes en överenskommelse mellan de fyra allianspartierna där samtliga partier ställde sig bakom Lasse som alliansens kommunalrådskandidat. Men kanske struntar moderaterna i den överenskommelsen på samma sätt som man gjorde med övriga överenskommelser som gjordes innan valet.

Lars Blomberg är INTE moderaternas oppositionsråd utan han är ALLIANSENS oppositionsråd och därmed så borde det vara en diskussion i alliansen om Lasse skall vara kvar eller inte.

Lasse har mitt fulla förtroende och jag anser att han skall sitta kvar som oppositionsråd i Oskarshamns kommun tills vidare, han har på intet sätt misskött det uppdraget och därmed så finns inga skäl för att han skall lämna uppdraget.

söndag 22 juli 2012

Ett år efter Utöya

Idag är det exakt ett år sedan en vilsen person bestämde sig för att genomföra en värsta terroratack som norden har upplevt i modern tid. 77 personer miste livet på Utöya och i Oslos regeringskvarter.
Den 22/7 kommer för mig alltid att vara förknippat med denna hemska händelse och jag lider med alla de som drabbades och deras anhöriga.

Några dagar efter attacken så hölls en ljusmanifestation i Oskarshamn där jag höll det här talet: http://magnus-filosoferar.blogspot.se/2011/07/ljusmanifestation-i-oskarshamn.html

Nu har som sagt ett år gått, sorgen är säkerligen inte mindre hos de människor som mista sina nära och kära men förhoppningsvis har de hittat ett sätt att gå vidare i livet, med sina nära och kära i sitt minne, förhoppningsvis bara ljusa minnen.

 Attentatsmannen, Anders Behring Breivik har stått inför rätta och dom kommer att falla inom en snar framtid. Att han döms tror jag inte att det råder några tvivel om, frågan är vilket straff han döms till.
Det är väldigt lätt att ställa sig längst fram i kön och ropa på livstids fängelse eller till och med dödsstraff. Jag har full förståelse för dessa reaktioner, direkt efter attentatet så kände jag precis samma sak. En sak är dock säker, inte ens lagens strängaste straff ger de människor som miste livet 22/7 2011 livet tillbaka.

Anders Behring Breivik attackerade inte bara AUF:s läger på Utöya och regerings kvarteret i Oslo, utan han attackerade också demokratin. Hans vilja, hans stora mål, vara att krossa demokratin. Just därför så vill jag mana alla människor att respektera rättsväsendet och respektera den dom som Anders Behring Breivik kommer att få. Rättsväsendet är nämligen en av hörnstenarna i det demokratiska systemet.
Men respekterar vi inte rättsväsendet och domen, då har han vunnit. Då har han lyckats med sitt mål. Jag vill inte ge honom den segern och jag hoppas att ingen annan vill ge honom den heller. Låt oss möta hat och attacker mot demokratin med mer öppenhet och med mer demokrati.
Detta är ett ansvar som vi alla har, alla vi som lever i den här världen.

Låt människor sörja sina nära och kära, jag begär inte att någon skall förlåta, jag kommer heller aldrig att göra det. Men jag hoppas att vi tillsammans, oavsett ideologisk grund jobbar tillsammans för att något liknande aldrig kan hända igen.

 Det arbetet gör vi med hjälp av det finaste vi har, demokrati.

onsdag 22 februari 2012

Därför säger C nej till IKO

Vid gårdagens sammanträde i kommunstyrelsen i Oskarshamn så avgjordes frågan om IK Oskarshamns hyresskuld skulle avskrivas eller ej. IKO hade begärt detta för att har större chanser att klara sin elitlicens.

IK Oskarshamn betyder mycket för kommunen, inget snack om det. Om man frågar folk runt om i Sverige vad de vet om Oskarshamn så är det i princip bara tre saker. Att vi har ett kärnkraftverk i kommunen, att vi har ett hyggligt hockeylag och att Håkan Juholt kommer här ifrån.
IK Oskarshamn har ett klart marknadsföringsvärde för kommunen, trots detta har vi i Centerpartiet tröttnat.

För oss så handlar det inte om summan, 800 000 är i och för sig en ansenlig summa pengar med sett till kommunens totala ekonomi så är det en ganska liten del.
Nä, för oss handlar det här om rättvisa och om ansvar. IKO måste någon gång börja ta ansvar för sin ekonomi. Det går inte att köra på i gamla invanda hjulspår och sedan räkna med att kommunen kommer till räddning med jämna mellanrum. Det är inte många år sedan vi i kommunfullmäktige tog beslut om att gå i borgen för ett lån på 1,5 miljoner kronor för att lösa den akuta krisen. Den dåvarande klubbchefen Dag Larsson lovade att, löstes bara den här knuten så var klubben på grön kvist igen och skulle klara sig själv. Även innan detta tillfällen har kommunen med jämna mellanrum fått springa till undsättning.

En annan sak som retar mig är att det aldrig är den sittande klubbledningens fel att det ser ut som det gör. Varje gång så skyller man på tidigare klubbledningar, detta köper jag inte heller.
Återigen så ställdes alltså frågan på sin spets, IKO har dålig ekonomi, man springer till kommunen och lovar återigen att detta är sista gången. Jag tror helt enkelt inte på det, jag har hört det för många gånger.

Sedan finns rättviseaspekten, i Oskarshamns kommun har vi ett rikt föreningsliv, vi har många föreningar som med helt ideella krafter jobbar häcken av sig för att få ihop verksamheten, både organisatoriskt och ekonomiskt. Dessa föreningar betalar alltid sina hyror och sätter en heder i att sköta sig ekonomiskt. Dessa föreningar får idag inget bidrag från kommunen i form av sponsring (det får IKO), dessa föreningar sysselsätter långt fler barn och ungdomar än vad IK Oskarshamn gör. Alla föreningar (inkl. IKO) får idag ett aktivitetsstöd, detta stöd har inte följt med i kostnadsutvecklingen och idag så är det många föreningar vars aktivitetsstöd med nöd och näppe täcker kostnaderna för hyror av planer och lokaler som hyrs av kommunen.
De föreningar som äger en egen anläggning kan också få ett så kallat skötselbidrag, detta täcker inte på långa vägar kostnaderna för att driva anläggningen.

Vi i Centerpartiet i Oskarshamn vill värna om vårt rika föreningsliv, vi vill att det ska råda så rättvisa förhållanden som möjligt för våra föreningar. Därför säger vi NEJ till IK Oskarshamns ansökan om att få hyresskulden avskriven. IKO måste börja ta ansvar för sin egen situation och vi är trots allt skyldiga enligt kommunallagen att behandla alla i vår kommun lika.

lördag 21 januari 2012

En utomståendes betraktelser

303 dagar, längre tid än så kunde inte Håkan Juholt hålla sig kvar vid partiledarposten i Socialdemokraterna. Detta måste för övrigt vara en av de kortaste partiledarperioderna i svensk politik.

Att Håkan idag gav beskedet att han lämnar är väntat, hans och partiets situation blev ohållbar, misstagen och dolkstötarna blev för många.
Jag känner Håkan som en mycket god retoriker och framför allt en engagerad person med en tydlig ideologisk kompass, och sådana människor har min respekt alla dagar i veckan.

Jag har under en längre tid faktiskt tyckt synd om honom, jag tycker att han har blivit illa behandlad av media och framföra allt ifrån många ledande partikamrater. Jag tycker de dolkstötar som Håkan har fått i ryggen ifrån dessa personer är väldigt obegripliga. Dessa personer påstår att de har socialdemokratins bästa för ögonen men i själva verket så tror jag att de har skjutit partiet i sank, och har på detta sätt faktiskt varit alliansens bästa opinionsbildare den senaste tiden. En sådan behandling förtjänar ingen och just därför har jag lidit med Håkan.

Det går dock inte komma ifrån att han själv också har gjort ett antal misstag. Jag ska vara ärlig och säga att efter plumpen på folk och försvars konferens i Sälen så kände jag att nu får han faktiskt ta och skylla sig själv. Att efter den turbulenta hösten och med det rådande läget i opinionen ställa sig upp och dra en ren och skär lögn om försvarsuppgörelsen är faktiskt riktigt klantigt.

Jag är inte dummare än att jag förstår att det ett tag framöver kommer spekuleras friskt i media om efterträdare osv. Men jag hoppas att vi snart på allvar kan få börja diskutera politik och visa på skillnader som finns mellan de olika politiska alternativen och inte om enskilda personer.

Detta inlägg från mig är som rubriken antyder, betraktelser utifrån. Jag har ingen som helst insyn i det Socialdemokratiska partiet och har heller inte för avsikt att lägg mig i deras interna arbete. Däremot så hoppas jag att de kan de lösa partiledafrågan snabbt så att vi kan få en tydlig bild av vad Sveriges största oppositionsparti vill och vilken väg de vill gå, för just nu är det väldigt otydligt.

Jag vill också passa på att önska Håkan lycka till i framtiden.

måndag 21 november 2011

Ja till en regionbildning, nja till Skåne

Under dagens fullmäktigedebatt i Oskarshamns kommun så behandlades regionfrågan i en lång debatt. Jag måste säga att det har varit en stor vånda kring det här beslutet ifrån min sida och ifrån Centerpartiets sida.

Till slut så landade ändå jag och Centerpartiet i ett beslut som innebär att vi går vidare i samtalen om bildande av en sydregion men vi vill också samtidigt utreda om det kan finnas andra alternativ. För oss i Centerpartiet i Oskarshamn är en regionbildning med Småland och Östergötland som grund det främsta alternativet. Detta alternativ är inte på något sätt omöjligt men vi kan konstatera att det idag inte förs några diskussioner i den riktningen.

Detta gör att om vi skulle säga nej till Skåne idag så riskerar vi att helt hamna utanför i diskussionen och det är ett riktigt dåligt alternativ. Vi säger ok, låt oss fortsätta att diskutera med Skåne och se vad det kan ge oss, vi föbehåller oss dock rätten att säga nej om vi ser att detta blir inget bra alternativ för Kalmar län och för Oskarshamns kommun.

Det slutgiltiga beslutet om vilken region som Kalmar län vill ansöka att gå med i och om vi i Oskarshamn ska följa med ligger några år framåt i tiden. Låt oss nu använda den tiden åta att föra konkreta diskussioner med samtliga grannar för att kunna få en bra bild av vad som skulle bli bäst för Kalmar län och Oskarshamns kommun.

Det viktigaste med dagens beslut är att vi säger ja till regionbildning och att vi inte stänger några dörrar, låt oss sedan se i vilken regionbildning som Oskarshamns kommuns invånare får det bäst.

fredag 23 september 2011

En seger för Centerpartiet, en seger för föreningslivet

För en tid sedan så lanserades ett förslag ifrån EU om att momsbelägga ideella föreningar.
Centerpartiet har jobbat hårt i alliansregeringen för att få till ett ställningstagande från Sverige mot detta förslag, detta dock utan framgång.

I stället har Centerpartiets EU-parlamentariker Lena Ek jobbat hårt för att stoppa förslaget och nu har hon lyckats och fått till ett beslut i EU:s ekonomiutskott som stopparförslaget. Förslaget hade slagit undan benen på väldigt många ideella föreningar runt om i landet.

Nu kan många föreningar andas ut och det har nu skapats förutsättningar för ett fortsatt rikt föreningsliv i Svergie.

Det kan vi tacka Lena Ek och Centerpartiet för.