torsdag 3 mars 2011

Heder åt Rylin

Enligt Nyheterna.net så har Socialdemokraten Joakim Rylin valt att lämna sin post i Tekniska nämnden som en följd av revisorernas kritik.
Kritiken har jag redogjort för tidigare så det går jag inte in på. Men Jokim ska ha all heder av sitt agerande och han tar i och med detta sitt ansvar för det som har inträffat, fler personer borde göra samma sak.