fredag 23 september 2011

En seger för Centerpartiet, en seger för föreningslivet

För en tid sedan så lanserades ett förslag ifrån EU om att momsbelägga ideella föreningar.
Centerpartiet har jobbat hårt i alliansregeringen för att få till ett ställningstagande från Sverige mot detta förslag, detta dock utan framgång.

I stället har Centerpartiets EU-parlamentariker Lena Ek jobbat hårt för att stoppa förslaget och nu har hon lyckats och fått till ett beslut i EU:s ekonomiutskott som stopparförslaget. Förslaget hade slagit undan benen på väldigt många ideella föreningar runt om i landet.

Nu kan många föreningar andas ut och det har nu skapats förutsättningar för ett fortsatt rikt föreningsliv i Svergie.

Det kan vi tacka Lena Ek och Centerpartiet för.

torsdag 22 september 2011

Oskarshamns kommun vägrar att gå i spetsen

I dagens nätupplaga av Oskarshamns nyheterna så kan man läsa att Oskarshamns kommun med kommunalrådet Peter Wretlund (s) i spetsen fortsätter att vägra att gå i spetsen för att ta ansvar för miljön.

Knappt har diskussionen om nytt fjärvärmevärk hunnit avslutats innan S återigen visar att det där med miljövänliga alternativ är inget för kommunen.
På kommunstyrelsens senaste möte skulle det antas anbud för ny elleverantör, innan så hade kommunen beslutat det skulle vara priset som skulle vara avgörande.
På mötet dök det då upp ett anbud med tre alternativ, det en alternativet var dyrare än de andra så det föll bort omgående. De andra två alternativen skiljde sig åt så på en punkt, det ena bestod i en så kallad "blandad el" vilket kan innebära att den kan komma från kärnkraft, olja eller kol. Det andra alternativet bestod av förnyelsebar energi.

Kommunstyrelsen med Socialdemokraterna i spetsen valde naturligtvis bort alternativet som innebar förnyelsebar energi, trots att det inte skilde så mycket som ett öre i pris.

Ingen blir särskilt förvånad över detta och jag kan bara konstatera att Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ännu inte har förstått att vi alla måste vara med och jobba för en bättre miljö och ett bättre klimat.

http://www.nyheterna.net/nyheter/oskarshamn/kaernkraftskommunen_valde_bort_foernybar_el