fredag 9 oktober 2009

Jag kandiderar till Svergies riksdag

Jag har under en tid funderat på detta men när det nu visats sig att jag har haft förmånen att få flera nomineringar till detta hedersamma uppdrag så är jag naturligtvis ödmjuk inför detta och självklart så ställer jag mig till väljarnas förfogande.

Att få representera väljarna i Kalmar län i riksdagen är som sagt ett mycket hedersamt uppdrag men jag är också mycket medveten om att det krävs ett mycket stort jobb och jag är beredd att ta mig an den uppgiften.

Jag har kärnan i min politiska gärning i miljöfrågorna och i den regionala utvecklingen. Som representant för väljarna i Kalmar län så vill jag jobba för hela Sverige där den regionala utvecklingen är mycket viktig, för att damma av en gammal Centerslogan, "Hela Sverige ska leva".
Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller miljöfrågorna och jag vill naturligtvis att vi ska fortsätta att ligga i framkant när det gäller detta arbete, men för detta så krävs det att vi fortsätter på den väg som alliansregeringen har börjat på, nämligen en offensiv miljöpolitik.

Jag har även på senare år engagerat mig mycket i integritetsfrågor. Jag är en stark motståndare till både FRA-lagen och IPRED-lagen. Jag lovar att om jag skulle få förtroendet att representera Kalmar län i riksdagen så ska jag aktivt jobba för att dessa misstag rättas till.
Min grundfilosofi är att inget är större än människan, människans integritet och frihet måste vara okränkbar, och systemen får aldrig gå före människan.

Detta är dom frågor som jag vill jobba med i Sveriges riksdag och jag är ödmjuk för den utmaning som detta skulle innebära.

Nu väntar jag med spänning på resultatet av den medlemsomröstning som sker inom partiet under hösten och sedan går vi in i ett valår där vi alla ska hjälpas åt för att behålla en alliansregering i Rosenbad.

Vad vill ni ha i stället?

På senare tid så har det börjat rasa en debatt inom partiet och kanske främst ungdomsförbundet ang. sexköpslagen. Flera personer inom Centerrörelsen har gått ut och tycker att denna lag ska avskaffas då den enligt deras tycke är till för moralisterna Bland dessa så återfinns bl.a.
Johan Pettersson, Hanna Wagenius, Fredrik Federley. Jag respekterar dessa tre väldigt mycket men jag måste ändå få ställa fråga till er, vad vill ni ha i stället?

Jag är utav helt samma uppfattning som bland annat Johan, jag tycker heller inte om lagar som är till för sin egen skull men när det gäller sexköpslagen är jag ändå beredd att göra ett undantag.
Motståndarna till sexköpslagen försöker ofta måla upp bilden om dom lyckliga kvinnor och män som helt frivilligt väljer att sälja sex. Och jag lovar, om den bilden vore helt sann så skulle jag också förespråka att lagen skulle avskaffas. Men tyvärr så är det så att det finns alldeles för många människor som blir tvingade till denna verksamhet.

Jag vet att detta problem består av många delar, men en del av lösningen är enligt mig att vi inte ska skapa en laglig marknad för den typ av verksamhet som dom blir tvingade till.

Jag landade tidigt i det ställningstagandet att så länge som det finns en enda människa som tvingas till att sälja sex så är sexköpslagen befogad och den bör därför vara kvar.

onsdag 7 oktober 2009

Skuggbudgeten

Igår presenterades oppositionens skuggbudget, eller rättare sagt, oppositionspartiernas olika budgetförslag.
Det var det jag reagerade på först, att den samlade oppositionen är allt annat än samlad.
Det är ganska fantastiskt hur tre partier som säger sig vara överens kan vara så oense, man kan i alla fall se ett område som dom är överens om, nämligen att höja skatterna, dock inte hur mycket.

En annan gemensam nämnare mellan dom olika partierna är att man vill låna pengar till sina reformer samt att man inte tar allt för hårt på utgiftstaket.
När man sedan läser respektive partis förslag så är det inga större överraskningar, det mesta känns igen.
Socialdemokraterna vill som vanligt satsa mer på bidrag än på att lösa arbetslösheten.
Miljöpartiet är som vanligt landsbygdsfientliga och vill se en rejäl höjning av bensinskatten, vi som bor på landsbygden och är beroende av våra bilar ska betala att det rullar massor av stora bensinslukande bilar i storstäderna.
Vänsterpartiet har som brukligt är plockat fram den stora sedelpressen ( kan inte jag få låna den ? ). Jag ger däremot inte mycket för deras ekonomer. Som vanligt så är lösningen på alla problem att anställa en j***a massa folk i offentlig sektor. Rent nationalekonomiskt så är detta en kattastrofal lösning, det är en ren minus affär där det försvinner massa pengar ut i tomma intet och i övrigt så blir det inga nya pengar till statskassan utan det är samma pengar som rullar runt hela tiden.

Det är nu ettår kvar till valet och än så länge finns det bara ett tydligt regeringsalternativ, Shalin har ett tufft jobb för att lyckas samla oppositionen, mitt tips är att hon inte lyckas.