måndag 15 juni 2009

Nya skollagen, bra eller dålig?

Det finns inget enkelt svar på den frågan, vissa delar tycker jag är jättebra medan andra delar är lite mindre bra.

För att börja med det som är bra:

Rätten att överklaga betyg: Som jag har förstått det så finns detta med i den nya skollagen, det är helt fantastiskt bra. Detta är en rättighet som Svenska elever har saknat länge. Betyg är ett myndighetsbeslut som följer med eleven hela livet. Dom flesta andra myndighetsbeslut som fattas i det här landet kan överklagas, naturligtvis ska även detta gälla betygen.

Skolplikten förlängs: Detta känns också helt rätt. Det är dock viktigt att påpeka att detta ska ses som en absolut sista åtgärd. Den får inte ersätta dom resurser i form av speciallärare eller övrig hjälp och stöd som måste ges till dom elever som har det svårt. Men det är mycket bra att möjligheten att "gå om ett år" finns.

Bättre stöd och vård: Framför allt det faktum att den nya skollagen slår fast att elever ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator. Den fysiska och psykiska ohälsan bland unga i Sverige idag är mycket stor. Jag tror att detta är ett stort steg i rätt riktning för att komma till rätta med problemet.

Det som inte är så bra eller som jag kan ställa mig lite frågande inför är:

Komvux: Komvux har en viktig roll att fylla i det svenska utbildningsystemet. Det är naturligtvis bar att man har möjlighet att läsa upp icke godkända betyg men jag tycker nog att man även skulle ha rätt att läsa upp övriga betyg också.
Jag köper inte resonemanget att en elev inte ska ha rätten bara för att den har varit lat i skolan och på det viset "bara" fått godkänt Det kan bero på så mycket mer än bara lathet. Naturligtvis så finns dessa elever "som bara är lata" men mindre bra studieresultat kan bero på så mycket annat. Det kan t.ex. bero på att en elev har haft problem i skolan och inte fått det stöd och hjälp som han eller hon behövde, eleven kan ha haft andra problem i skolan (mobbing) eller problem i hemmet (skilsmässor, föräldrar som inte hjälper till vid läxläsning osv.).

Detta gör att det går inte att dra alla elever över en kam, och rätten till att läsa upp betyg bör finnas kvar för att man i framtiden ska kunna läsa upp sina betyg för att kunna komma in på en högre utbildning eller om man vill byta yrkeskarriär.

Sedan förutsätter jag att det skall vara möjligt att läsa in ämnen som en elev inte har haft på sitt schema i skolan. T.ex. en elev som har valt att gå en yrkesinriktad utbildning som gör att eleven inte är behörig till högre studier (enl. den gymnasiereform som regeringen har tagit fram). Om nu denna elev senare i livet bestämmer sig för att läsa in dom teoretiska ämnen som saknas för att nå den högre utbildningen så måste möjligheten finnas och jag förutsätter att dessa ämnen likställs med ett IG vilket innebär att eleven då får läsa upp betygen på komvux.

måndag 8 juni 2009

En stor besvikelse

Valet blev en stor besvikelse, även om jag aldrig har trott på den för höga målsättningen på 3 mandat så hade jag ändå hoppats på två mandat.

Dom övriga resultaten är inte så förvånande, men ärligt talat så trodde jag att PP skulle komma upp i två mandat.

Det fins dock en sak att glädjas åt, nämligen valdeltagandet. Även om det fortfarande är för lågt så är det på rätt väg, kanske så börjar svenska folket få upp ögonen för EU-frågorna.

Vad var det som gick fel? Jag tror inte att det fins något enkelt svar på detta. Naturligtvis så drabbas vi negativt av FRA-lag och IPRED-lag, jag tror att vi hade haft ett bättre resultat om vi hade agerat annorlunda i dessa frågor. Men jag är inte säker på att detta är hela förklaringen, jag har själv inget bra tips på vad det var mer än detta som gick fel.
Det viktiga nu är att partiet sätter sig och analyserar valresultatet både på central nivå och på lokal nivå för att lära sig av ev. misstag så att dessa inte görs om i nästa valrörelse.

Tänkte också kommentera valet ur ett länsperspektiv.

Dom flesta partier hade ganska små förändringar i förhållande till förra valet.
Centerpartiet fick 10,6 % vilket innebär en minskning på 3,2 %, lite stor minskning i ett län som traditionellt är ganska centerstarkt, dock så följer ju länet den trend som fins i hela riket.

Vänsterpartiet svarade för en minskning på hela 4,4 % vilket är ganska väntat med tanke på hur det har gått på riksplanet.

PP får 6,6 % i Kalmar län vilket inte är direkt chockerande.

Jl tappar hela 11,3 %, detta är heller inte förvånande, det som är förvånande är hur dom kunde få 14,6 % i förra valet.

Det som är oroande är den ändå relativt kraftiga framgång som SD har haft i länet, dom fick 3,2 % vilket är en ökning med 2,8 %. Detta ser jag som mycket oroande och vi etablerade oh demokratiska partier måste börja ta debatten mot dessa främlingsfientliga krafter på ett mycket bättre sätt om inte deras framgångar ska fortsätta.

Siffrorna i Oskarshamns kommun följer i mångt och mycket siffrorna i övriga länet, C och V tappar, Jl förlorar nästan allt stöd, PP ligger en bit över 6 % och SD går framåt.

Här i länet så var det också ett annat val denna dag, dom bägge Ölandskommunerna röstade om en ev. sammanslagning av dom bägge kommunerna. Även om jag nu inte är ölänning så tillåter jag mig att ha en uppfattning i frågan, tyvärr för Ölands del så blev det en tydligt nej till en sammanslagning. Jag tror att Öland hade tjänat stort på att slås samman till en kommun. Bra dock att dom öländska politikerna visar att det är folket som bestämmer i en demokrati när man innan valet gick ut och lovade att resultatet skulle följas oavsett vilken sida som vann.

Lokla medier om resultatet i EU-valet:
Barometern- Miljöpartiet jublar efter valsuccé
Barometern - Piratpartiet seglar in
Barometern - Så röstade väljarna i Kalmar län
Nyheterna - Piraterna seglar in i parlamentet
Nyheterna - Grönt jubel över siffrorna
Nyheterna - Rapport från Socialdemokraternas och Alliansens valvakor

lördag 6 juni 2009

Svårt val i morgon

Så här dagen innan valet till Europaparlamentet är ångesten väldigt stor, jag har helt enkelt inte bestämt mig än.

Att rösten hamnar på Centerparteiet torde vara ganska självklart, nej min ångest gäller vem jag ska sätta mitt kryss på.
Jag har nog aldrig varit med om att det finns så många goda och duktiga kandidater på en och samma lista.

Lena Ek, har gjort ett fantastiskt jobb i parlamentet och har ett mycket stord inflytande i partigruppen.

Abir Al-Sahlani, mycket duktig tjej som definitivt tillhör framtiden i partiet, har ett stort internationellt engagemang.

Marie Wickberg, ännu ett givet framtidsnamn inom partiet som redan nu är helt klart mogen uppgiften som parlamentariker.

Niklas Carlsson, vår kandidat ifrån länet, har ett stort internationellt engagemang och har ett stort nätverk internationellt genom sitt engagemang i Svenska FN-förbundet.

Rickard Nordin, Cuf:are och Europavetare, det är inte många inom CUF och partiet som har samma kunskapsnivå som honom när det gäller Europafrågor.

Som ni ser är valet inte lätt, det kommer bli en lång natt för att bestämma sig för vem som får mitt personkryss.

onsdag 3 juni 2009

Grattis Östhammar

SKB har idag gjort sitt platsval för slutförvaret av utbränt kärnbränsle, valet föll på Östhammars kommun. Jag vill först och främst säga ett stort grattis till Östhammars kommun.

Jag hade hoppats på att valet skulle falla på Oskarshamns kommun, jag tror att det hade varit väldigt gynnsamt för kommunen, framför allt arbetsmarknadsmässigt.
Det är dock viktigt att den långsiktiga säkerheten sätts i främsta rummet och där var tydligen Östhammar bättre. Detta gör att valet är självklart och jag känner ingen bitterhet över att det inte blev i Oskarshamn.

Samtidigt så gör det mervärdesavtal som tagits fram att det kommer att bli oerhört stora satsningar även i Oskarshamn, mervärdesavtalet säkerställer att utvecklingssatsningar på 1,5 miljarder kommer att hamna i Oskarshamn, detta utöver dom investeringar som inkapslingsanläggningen innebär. Dessutom så meddelade SKB idag att även kapselfabriken med största sannolikhet kommer att byggas i Oskarshamn.

Med facit i hand så kan man ändå konstatera att det idag inte finns någon förlorare, bägge kommunerna har under processens gång haft en otrolig kompetensutveckling kring många frågor som har hanterats i sammaband med detta samtidigt så kommer bägge kommunerna att få riktigt stora investeringssatsningar.

Nu gäller det att vi jobbar vidare, detta är ingen fråga som stannar här och nu, det är heller ingen fråga som stannar vid en kommungräns, det är en nationell fråga som vi måste jobba vidare med i många år.

Media om beslutet:

Aftonbladet

Oskarshamns Nyheterna
Västerviks Tidningen
Oskarshamns Tidningen

Nu är det nära

Enligt Oskarshamns Tidningen så har SKB idag ett styrelsemöte där beslut ska tas om var man vill att slutförvaret för det utbrända kärnbränslet ska placeras.

Jag har hela tiden trott att ett eventuellt slutförvar skulle vara positivt för Oskarshamns kommun och det skulle skapas många arbetstillfällen.
Samtidigt så innebär det mervärdesavtal som tecknats mellan SKB (EON och Vattenfall) , Östhammars kommun och Oskarshamns kommun att även om vi inte får slutförvaret så kan vi känna oss som vinnare.

Det hela är mycket spännande och förhoppningsvis så får vi i eftermiddag svaret som vi har väntat på i flera år.