tisdag 25 november 2008

En lång dag

Det blev en ganska lång dag igår när Oskarshamns kommunfullmäktige hade sin budgetdebatt inför 2009 års budget. Sammanträdet började klockan 13:00 och var inte färdigt förens 21:30. Trots den långa dagen så kändes det ändå ganska bra, det var stundtals en mycket bra debatt men endast några få lågvatten märken, dessa var oftast signerade Bo Malm och Vänsterpartiet. Att debatten ändå blev bra berodde nog till stor del på att vi i alliansen för en gång skull la fram ett väl genomarbetat budget förslag vilket gjorde att vi tvingade vänsterkartellen att verkligen diskutera den ekonomiska politiken i stället för att försöka blanda bort korten som man brukar göra i dessa sammanhang.

Men vi börjar från början, under gruppledarnas inledande 10 minuter så kunde man klart och tydligt se en skillnad på hur dom olika politiska blocken ser på den rådande ekonomiska situationen. Jag har i tidigare inlägg här på bloggen redogjort för hur läget ser ut samt vår syn på det hela.
Peter Wretlund och socialdemokraterna hade dock bytt taktik, istället för att försöka tiga ihjäl det hela som man provat tidigare så var det helt plötsligt regeringens fel att ekonomin ser ut som den gör i Oskarshamn. Försöker man läsa lite mellan raderna i hans inlägg så kan man ganska tydligt se att det fortfarande finns en stor bitterhet över den senaste valförlusten på riksplanet.

Vänsterpartiet och Bo Malm körde på i dom gamla vanliga spåren. Dels så försöker dom med en dåres envishet att få invånarna att tro att dom är ett oppositionsparti när man sitter i majoritet. Detta är i själva verket en väl utstuderad taktik för att undslippa ansvar. Det är dock tråkigt att en så pass erfaren och respekterad politiker som Bo Malm inte kan hålla sig till sanningen i debatten. Att påstå att vi på den borgerliga sidan vill spara 27 miljoner på socialnämndens område är inget annat en ren lögn, jag återkommer dock till detta.

Från alliansens olika gruppledare så tryckets det på att det är den styrande majoriteten i kommunen som har ansvar för det ekonomiska läget i kommunen samt att vi måste på sikt arbeta oss ner till att våra nettokostnader ska ligga på 100% av skatteintäkter och statsbidrag. Detta medför naturligtvis att vissa nerdragningar måste göras men vi föreslog också mer pengar till Barn och utbildningsnämnden än vad majoriteten ville.

Om Miljöpartiet som alltid kommer med sitt budgetförslag på sittande möte finns inte så mycket att kommentera. Vissa av idéerna verkar bra men det är omöjligt att sätta sig in i dom när man får dom på bordet, dom måste lära sig hur budgetarbetet i kommunen går till.

Svergiedemokraterna presenterade för första gången i historien en budget för Oskarshamns kommun, jag hoppas innerligt att det inte blir så många fler. Dom ska dock ha heder för att dom presenterar ett väl genomarbetat och tydligt förslag som gör att det är lätt att sätta sig in i vad dom vill göra. Tyvärr så blir ju inte deras förslag bättre av detta. Mattias Bäckström-Johansson sa i sitt inledningsanförande att SD vill verka för ett humanare samhälle samt att man är det enda partiet som lägger en realistisk budget. Detta rimmar dock fruktansvärt illa när man läser deras förslag. Att för det första lägga en budget med ett budgeterat minusresultat på 3,3 miljoner är inte att ta ansvar för kommunens ekonomi. Att sedan lägga yrkande om stoppat flykting mottagande och slopad hemspråksundervisning gör ju att allt tal om humant samhälle smulas sönder.

Som vanligt så är det den allmänna budgetdebatten som är mest intressant och det var flera som tog till orda för att kommentera dom olika förslagen. Jag deltog också i denna debatt och sköt in mig på SD och V. När det gäller debatten med Bo Malm så ställde jag frågan vi flera tillfällen hur han kunde få fram siffran 27 miljoner på socialnämndens område. Till en början så hävdade han att man kom fram till siffran genom att titta på våra noter till vårt budgetförslag. I noterna för S och V förslaget står att läsa följande:
" a) kompensation för kostnader för övertagande av hemsjukvården 3.500.000 kr.
b) kompensation för icke budgeterade kostnader för färdigbehandlade på Oskarshamns sjukhus 2.000.000 kr." Detta innebär således ett tillskott på 5.5 miljoner.

Läser man sedan i noterna till alliansens budgetförslag så står det att läsa följande: "Socialnämnden måste skära ner sina kostnader, genom att minska övertaligheten på personalsidan. Med tanke på utgångsläget, och den tid det tar att få ekonomisk effekt av rationaliseringsåtgärder, minskas den preliminära ramen med 6 750 kkr."
Vi lägger alltså en besparing på 6,7 miljoner och skjuter inte till dom 5,5 miljoner som majoriteten vill skjuta till. 6,7 miljoner plus 5,5 miljoner är lika med 12,2 miljoner.
Detta är skillnaden mellan majoritetens förslag och alliansens. När jag i ett replikskifte med Bo gick igenom dom här siffrorna ändrade han sig plötsligt, det var inte i noterna det stod att vi ville spara 27 miljoner utan det hade sagts på något kommunstyrelsemöte. Protokollet från det mötet fanns inte på plats och ingen kunde heller inte påminna sig om att något sådant förlag någonsin lagts, därmed var Bo:s lilla lögn avslöjad.

Jag deltog sedermera i debatten på samhällsbyggnadsnämndens område och socialnämndens områden men det framkom egentligen inget nytt. Som väntat så gick majoritetens förslag igenom i sin helhet och det var ingen som hade räknat med något annat, men jag tror att majoriteten har fått sig en tankeställare. Man möter numer en allians som är starkare än någonsin i Oskarshamn och jag tror att man på allvar börjar bli orolig inför valet 2010.

Budgeten i korthet:

  • Vi vill satsa mer på utbildningsområdet än majoriteten, vi lägger ett par hundra tusen mer än S & V på Nova samt att vi ville ge Barn och utbildningsnämnden 5,6 miljoner mer.
  • Bägge sidor vill ge samhällsbyggnadsnämnden en tjänst till, skillnaden är den att vi inte vill öronmärka pengarna till en viss tjänst utan låter nämnden själva besluta om vad som mest behövs, S & V vill öronmärka pengarna till en kommunekolog.
  • Vi vill spara 12,2 miljoner på socialnämnden under 2009. Sammanlagt så vill vi spara 8% under tre år. Sossarnas spar ligger på 4 miljoner fördelat på två år.
  • Med vår budget så innebär det ett positivt resultat för 2009 på ca 21,3 miljoner istället för majoritetens 16 miljoner.
  • Vårt resultat innebär att vi klarar det av fullmäktige uppsatta målet att vi endast ska förbruka 105% av skatteintäkter och statsbidrag, detta klarar inte majoriteten.

tisdag 11 november 2008

Vänsterkartellen i Oskarshamn upphör aldrig att förvåna

När kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun samlades till sammanträde ikväll så var förväntningarna inte så stora. Det var en ganska mager ärendelista men en interpellation från Svergiedemokraterna som ända ljusglimten där man kunde hoppas på en rolig debatt, ack så fel jag hade

Punkter som "motion om insyningsplatser i KS", "interpellation om lågenergi lampor" "Regionförbundets delårs rapport" samt ovan nämnda interpellation ifrån Svergiedemokraterna rörande flyktingverksamheten klarades av i rask takt. Lite information ifrån LUPP-enkäten 2007 tog en del tid i anspråk, jag redogör inte för resultatet här utan det finns att läsa på den här sidan för den som är intresserad

Istället så blev den stora debatten på punkten om delårs bokslutet för augusti månad samt prognos för 2008, och jag lovar, det var inga positiva siffror.
Prognosen visar på en förväntad negativ avvikelse gentemot budget på 75 miljoner kronor, vilket innebär ett förlustresultat på ca 47 miljoner kr.
Dessutom så kommer kommunen inte klara något av dom tre finansiella mål som fullmäktige har beslutat om. Vi kommer hamna på ett finansnetto på 110% av skatteintäkter och statsbidrag, målet är 105%. Detta innebär att vi avviker från målet med ca 60 miljoner kronor.
Vi klarar heller inte av målet att inflationsskydda vårt kapital, här är den negativa avvikelsen hela 137 miljoner kronor.
Det tredje målet är att investeringarna ska uppgå till 4 % av skatteintäkter och statsbidrag, detta mål överskrids med ca 20 miljoner kronor.
Lägg där till att värdet på våra placeringar har fram till den 31/8 minskat med 106 miljoner kronor, motsvarande siffra för 31/10 är -275 miljoner kr.
Jag tror att alla förstår att kommunens ekonomi är riktigt illa ute trots att vi sitter i den guldsitsen att vi inte har ett öre i skuld.

Med bakgrund av allt detta så lämnade alliansen in en protokollsanteckning med innebörden att det är den sittande majoriteten (S och V) som bär ansvaret för detta eftersom det finns en klar och tydlig brist på politiskt ledarskap och ansvarstagande från majoritetens sida.

Det var i det här skedet som debatten tog riktig skruv. Kommunalrådet Peter Wretlund tog genast till orda och eldade upp sig över den "krigsförklaring" som alliansen hade kommit med.
Han hotade med att detta skulle få konsekvenser för det framtida politiska arbetet och menade att vi i alliansen skulle samarbeta med majoriteten för att lösa den uppkomna situationen. Ett samarbete som vi gärna hade deltagit i om vi hade fått en inbjudan till diskussionerna, men så har inte skett. Peter passade på att tjuvstarta den budgett debatt som äger rum om 14 dagar och ställde oss i Centerpartiet mot väggen när det gäller alliansens budgetförslag på socialnämndens område, vi lovar att återkomma till detta i budgett debatten.
Wretlunds partikamrat och socialnämndens ordförande Ulf Nilsson valde att skylla ifrån sig på den finansiella kris som finns i vår omvärld Trots att han fick några riktigt konkreta frågor från alliansens sida, om hur det kan komma sig att antalet årsarbetare har ökat med över hundra personer (främst inom socialnämndens område) trots att kommunen beslutat om anställningsstopp, så vägrade han svara på dessa utan koncentrerade sig på den finansiella krisen i omvärlden. Även vänsterpartiets Ulf Åman deltog i debatten och framförde liknade åsikter som Wretlund och Nilsson.

Jag måste säga att det ändå är lite märkligt, trots det prekära läget som kommunens ekonomi befinner sig i så vägrar majoritetspartierna att ta sitt ansvar.
Tidigare har vi i den borgerliga oppositionen fått höra "att det finns ingen opposition" och Vänsterpartiets starke man Bo Malm har vid upprepade tillfällen hävdat i KF att Vänsterpartiet är det "enda oppositionspartiet", detta trots att man faktiskt sitter i majoritet.

Nej man kan verkligen fråga sig hur majoriteten vill ha det, tidigare har vi blivit beskyllda för att inte vara någon riktig opposition och när vi nu gör en oppositions arbete och ställer majoriteten mot väggen så är tydligen inte det heller bra.

Hur vill S och V i Oskarshamns kommun ha det egentligen?

onsdag 5 november 2008

En lättnadens suck

Jag tror att det var många människor runt om i världen som drog en sådan när det idag på morgonen (svensk tid) stod klart att Obama blir USA:s nästa president, jag var en av alla dessa människor.

Det blev dock ingen jordskredsseger men ändå tillräckligt stor och tillräckligt tydlig.
Ska vi enbart räkna vunna elektorer så kan det i det närmaste betraktas som en ren utklassningseger men så är ju som sagt inte riktigt fallet.
Jag har flera gånger kritiserat det amerikanska valsystemet och jag är mycket förundrad över hur ett land som sägs vara världens största demokrati kan har ett valsystem som är så komplicerat och på gränsen till odemokratiskt.
Systemet med elektorer gör att principen "en människa en röst" sätts ur spel eftersom en röst i en mindre delstat är mindre värd än en röst i en större delstat. Systemet kan också leda till att den kandidat som vinner valet har mindre procentuellt stöd än sin motståndare, men ändå vinna valet eftersom man vinner rätt delstater, valet 2000 är ett sådant exempel.

Detta skedde tack och lov inte den här gången vilket ökat Obamas möjligheter att lyckas.
Risken är nu att många av dom som stöttat Obama nu tror att allt kommer att bli guld och gröna skogar, så blir det naturligtvis inte.
Obama är långt ifrån felfri rent politiskt men det finns ändå tillräckligt mycket positivt för att han skall vara värd det stöd han nu har fått.
Jag hoppas framförallt att USA nu ska få en miljöpolitik som i alla fall skulle kunna närma sig att vara värd namnet, det är jag övertygad om att vi inte skulle ha fått om republikanerna vunnit.
Att det sedan finns en del mörka sidor hos Obama så som hans motstånd till frihandel får vi väl ha överseende med en dag som denna.

Nu får vi se hur Obama klarar av att uppfylla alla löften och förhoppningar, vilket kanske inte blir helt lätt. Obama tillträder mitt under en av dom värsta finanskriser som vi har haft i modern tid vilket gör att hans handlingsutrymme är kraftigt begränsat.
Risken är att förhoppningarna på Obama är så stora så att folket i USA förväntar sig en omedelbar förändring, vilket kanske inte är möjligt.

Jag hoppas ändå och tror att Obama reder ut det här och att ett av världens största länder äntligen tar några kliv i rätt riktning.

fredag 26 september 2008

Finanskrisen drabbar Oskarshammn

Riksmedia har under dom senaste dagarna uppmärksammat det som jag har vetat om i någon vecka, finanskrisen gör att Oskarshamns kommun kan förlora så mycket som 300 miljoner kronor. Man kan tycka vad man vill om att kommunen väljer att "spekulera" med invånarnas pengar. Men jag blir något förvånad när jag hör kommunalrådet Peter Wretlund (s) säga "vi blev inte informerade om riskerna". Vad han har för grund för att säga detta vet jag inte men jag menar att han borde ha känt till riskerna, det vet i princip alla människor, att om man väljer att placera pengar på den finansiella marknaden så finns det alltid en risk att man kan förlora dessa pengar. Så Peter, jag tror att du kände till riskerna, och jag tror att du valde att blunda för dom.

Än mer förbannad blir jag dock när jag hör ledaren för det andra majoritetspartiet i Oskarshamn. När Bo Malm (v) uttalar sig i lokala media så framhäver han att hans parti alltid varit emot dessa passeringar och man svär sig således fria från det inträffade. Den omedelbara frågan som då infinner sig är, varför har ni inte gjort något åt det?

Än mer förbryllad blir jag när jag tänker tillbaka på förra årets budgetdebatt i fullmäktige. Vi från alliansen yrkade på att vi skulle sänka vårt finansnetto till 98% av skatteintäkter och statsbidrag. Idag ligger vi på 111% vilket innebär att för varje 100-krona som kommunen får in skjuter kommunen till 11 kronor från avkastningen från den finansiella marknaden. Vi blev i vanlig ordning beskyllda för att bedriva en oansvarsfull politik. Jag begärde då ordet och ställde frågan till majoriteten om det egentligen inte är tvärt om. Vi vill ta ansvar för den ekonomiska politiken genom att se till att vi har en budgett i balans som inte är beroende av den finansiella marknaden.
Jag fick på detta inlägg stora påhopp mot mig utav Ulf Nilsson (s) och framför allt utav Bo Malm.

Det är den här politiken som Bo Malm och Vänsterpartiet i Oskarhamn har drivit i åratal, så Bo, påstå inte att du är emot passeringarna på den finansiella marknaden. Du är hela tiden beroende av dom för att få ihop din budget. Jag tror inte att det finns en ända invånare i Oskarshamns kommun som går på ditt prat om att Vänsterpartiet är emot detta, börja istället att ta ansvar för dom beslut du är med och fattar, det vinner alla på i Oskarshamns kommun.

Bra förbättringar om FRA

Det förslag som presenterades igår om förbättringar i FRA-lagen är mycket bra. Jag hade i ärlighetens namn inga större förhoppningar på den tilläggsproposition som skulle komma under hösten men det här förslaget är faktiskt riktigt bra.

Jag har i grunden inte ändrat inställning, JAG VILL INTE HA NÅGON SIGNALSPANING, jag är heller inte dum, jag vet att det förr eller senare skulle komma en lag om signalspaning då i princip alla partier i Sveriges riksdag är för detta.

Det förslag som nu presenterats innehåller flera viktiga förbättringar som gör att det går att under protest acceptera lagen. Man har nu byggt in flera viktiga skydd för den personliga integriteten, man har stoppat möjligheten till massavlyssning och man har lagt in att FRA måste ha tillstånd från en specialdomstol för att få avlyssna. Den vaga formuleringen om "yttre hot" har också försvunnit till förmån för formuleringen "yttre militära hot" vilket är mycket mer tydligt.

Denna förändring hade inte varit möjlig utan många personers hårda arbete. Framför allt tänker ja på Fredrick och Annie som såg till att vi fick möjlighet till ett förbättringsarbete under sommaren. Jag tänker också på alla dom som deltagit i manifestationer, skrivit insändare, bloggat och på andra sätt deltagit i kampen mot FRA, alla ni är värda ett stort TACK.

onsdag 2 juli 2008

Efter långt och moget övervägande....

..så har jag bestämt mig för att stödja Centeruppropet som kräver ett extra riksting för att diskutera FRA-frågan.

Innan omröstningen så skrev jag ett medlemsinitiativ till riksdagsgruppen om att dom skulle rösta NEJ till förslagt om signalspaning i avvaktan på att Centerpartiets medlemmar skulle diskutera frågan under nästa års riksting, så blev ju som bekant inte fallet.

När sedan Centeruppropet presenterades så var jag tveksam till idén. Det är kostsamt och tidskrävande att annordna ett extra riksting. Så jag funderade på om jag tyckte att lagen var SÅ dålig att vi inte kunde vänta till nästa års riksting, och svaret har nu blivit JA.

Vad jag tycker om själva lagen och mina argument mot den går att läsa här på bloggen. Men jag har inte tidigare berört hur jag tycker att partiet har skött frågan.
Vi är ett parti som under en längre tid arbetat för den personliga integriteten. Här har vi nu gjort ett stort avsteg från denna politik, och det avsteget har tagits utan att centerpartiets medlemmar har fått yttra sig.
En av Centerpartiets stora styrkor är att det är medlemmarna som bestämmer vilken politik som partiet ska driva och alla förslag som läggs är djupt förankrade i medlemskåren. Dock inte frågan om signalspaning.

Det ställningstagande som partiledningen har tagit ligger så långt ifrån många centerpartisters idéologiska grund som det över huvud taget bara går att komma, just därför så är jag nu en av dom som kräver ett extra riksting så att vi medlemmar får en möjlighet att yttra oss i frågan och att vi återigen får tillbaka vår möjlighet att påverka den politik som partiet driver.

torsdag 19 juni 2008

Stolt och besviken, på samma gång

Just nu är jag stolt och besviken på en och samma gång. Jag är stolt över att två unga Centerpartister har visat att man kan förändra, även om utgångsläget verkar vara nattsvart.
Jag är stolt över att Fredrick Federley och Annie Johansson vågade stå upp i stormen och öppet kritisera regeringen och det egna partiet, och dom fick till en förändring.

Jag blir bestört när jag läser kommentarer på deras bloggar där människor ber dom "dra åt helvete", kallar dom "hycklare" och en del av deras så kallade vänner har tydligen i besvikelsens stund sagt upp bekantskapen. Dessa kommentarer är förvisso positiva ur den synvinkeln att människor bryr sig om politiken men jag kan konstatera att majoriteten av dessa personer inte har en aning om hur politiken i en demokrati fungerar.

Jag är stolt över att en gång i tiden ha jobbat ihop med Fredrick och Annie i CUF och jag skäms definitivt inte över att kännas två av Sveriges modigaste riksdagsledamöter.
Den kamp som dessa två bedrev mynnade så småningom ut i ett kraftigt förbättrat förslag, något som inte hade hänt om dom inte tagit upp kampen.

Min besvikelse grundar sig i att vi den 1/1 2009 kommer att få en lagstiftning som placerar Sverige i integritetens bottenliga. I den bästa av världar hade detta förslag aldrig lagts fram på riksdagens bord, i den näst bästa så hade riksdagen röstat NEJ, det som nu hände får komma på en god tredjeplats och det är inte så illa det heller. Signalspaningslagen är inte bra, men det förslag som nu klubbades är ändå betydligt bättre än det som lades på riksdagens bord så sent som igår, och det kan vi tacka två modiga Centerpartister för.

måndag 9 juni 2008

Då var det dags igen....

...att be en bön, be en bön för att tillräckligt antal borgerliga riksdagsledamöter har mod och kurage att trycka på NEJ-knappen när det är dags att rösta i FRA-omröstningen.

Lagförslaget innebär att den personliga integriteten blir allvarligt kränkt. Förlaget innebär att mer eller mindre all mailtrafik kan övervakas och lagras hos FRA. Även en hel del telefontrafik och fax kan också övervakas och lagras.
Detta är ett lagförslag som hade fått dåtidens agenter på stasi och KGB att dansa och jubla över ett i deras tycke utomordentligt bra förslag. Att vi sedan har fått kritik från EU samt att självaste SÄPO varnar för lagen borde vara själ nog att rösta NEJ.

För ett par veckor sedan bad jag en bön om att riksdagen skulle rösta nej till lagförslaget om vård för asylsökande, nu ber jag en bön igen. Jag hoppas innerligt att det finns borgerliga riksdagsledamöter (dels inom mitt eget parti men också i övriga partier) som vågar tro på den enskilda människan, som vågar slåss för den enskilda människans rätt till integritet och som vågar bryta mot partipiskan och trycka på NEJ-knappen när det är dags för omröstning.

onsdag 21 maj 2008

Lagen klubbad

Som väntat så klubbades det nya lagförslaget om "Förslag till lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande (2007/08:105)" igenom utav riksdagen, bara vänsterpartiet och miljöpartiet hade förstånd att rösta emot. Detta innebär att Sverige nu tar plats i den humanitära bottenligan i Europa, något som gör att jag idag skäms över att vara svensk politiker.

Debatten har stundtals varit hård inför det här beslutet och jag kan konstatera att det är ett starkt splittrat Centerparti i frågan. När jag har hört argumentationen från flera av våra företrädare i riksdagen så blir jag mörkrädd. Flera av dessa personer pratade sig varma för att systemen aldrig får sättas framför människan innan dom kom in i riksdagen, nu har det tydligen ändrats och det är beklagligt.
Vi har nu en lag i Sverige som träder i kraft den 1/7 2008 som indirekt utestänger dom människor som visstas i Sverige från sjukvården. Jag vet att förespråkare för lagen har med en dåres envishet hävdat att så inte är fallet. Man menar att det står inskrivet i laget att alla människor ska ha rätt till akut vård. Det man missar är att det också står i lagen att denna vård ska betalas av dom själva. Det är det som är poängen mina vänner, vilken papperslös människa som inte har något jobb eller som möjligtvis jobbar svart för 20-30 kronor i timmen har råd att betala sin egen sjukvård, INGEN!!!!!! Så med andra ord stänger vi dom ute från den svenska sjukvården och vi bryter samtidigt mot konventionen om dom mänskliga rättigheterna.
Det är djupt beklagligt att mitt eget parti ställt sig bakom denna orättvisa lag men än mer förvånande är faktiskt att Socialdemokraterna gör det, dom som brukar anklaga alla andra för att bedriva en orättvis politik.

Vi motståndare till den här lagen förlorade, det var inte oväntat att vi gjorde det men jag tror inte att kampen har varit förgäves. Jag ställer nu stort hopp till den utredning som kommer till hösten och jag hoppas att dessa orättvisor kommer att rättas till.

Mer fins att läsa på DN.

måndag 19 maj 2008

Vård för papperslösa

Inför tisdagens debatt i riksdagen angående "Förslag till lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande (2007/08:105)" så har diskussionen om vård för papperslösa blossat upp ordentligt. CUF:s förbundsordförande Magnus Andersson har tillsammans med ett antal andra centerpartister runt om i Sverige skrivit ett öppet brev till centerpartiets riksdagsgrupp angående det lagförslag som man förväntas att rösta igenom på tisdag.

Lagförslaget innebär att Sverige kommer att bryta mot dom mänskliga rättigheterna genom att papperslösa inte kommer att få rätt till subventionerad sjukvård. Jag som humanist och som medlem i ett parti som menar att man är ett humanistiskt parti har mycket svårt att förstå hur man ens kan fundera på att rösta för förslaget som det ligger. Missförstå mig inte, det finns mycket i förslaget som är bra men att på detta sätt utestänga en grupp människor som befinner sig innanför landets gränser och fruktansvärt inhumant.

Jag tycker heller inte om att öppet kritisera personer som jag tycker bra om, men jag kan tyvärr inte låta bli i det är fallet. När jag läser Fredrick Federleys blogg så blir jag faktiskt lite mörkrädd. Han menar att den enkla lösningen på problemet är att dessa personer anmäler sig hos migrationsverket så är dom inte papperslös längre. Det är ju helt befängt att tro att detta löser några som helst problem. Det finns ju en anledning till varför dessa människor inte väljer att gå den vägen, dom åker ut ur landet helt enkelt.

Jag försvarar inte på något sätt systemet med papperslösa människor som befinner sig i Sverige, och vi måste verkligen hitta en lösning på detta problem. Men vi kan heller inte acceptera att dessa människor utsätts för orättvisor och utnyttjas i olika sammanhang. Vi är alla emot när det uppdagas via media att papperslösa utnyttjas som lågavlönad arbetskraft, då är det minsta man kan begära att vi också protesterar när riksdagen vill bryta mot dom mänskliga rättigheterna för samma grupp människor.

fredag 16 maj 2008

Affärer i österled, infrastruktur och slutförvar - motorer för utveckling

Så löd rubriken på ett mycket intressant seminarium som jag ägnat dagen åt. Det handlade om vilka utvecklingsmöjligheter som finns i sydost-regionen och dom är ganska många.

Dagen präglades av (som alltid vid sådana här tillfällen) av optimism och framtidstro utan att se några större hinder. Som vi alla vet så är det ju inte riktigt så som verkligheten ser ut men det framkom ändå flera intressanta uppgifter och förslag. Blandannat så nämndes det en uppgift från Swedbanks företagarbarometer att 70% av småföretagen i regionen anseratt det finns goda utsikter att expandera, tänk vad bra det vore om kummunledningen i Oskarshamn också insåg detta och satsade lite på våra småföretag.

Man menade också att det i framtiden kommer att behövas betydligt fler färjelinjer österut, här har Oskarshamns kommun och Oskarshamns hamn stor möjligheter bara man vågar satsa.
Det sista som diskuterades var slutförvaret och vilka möjligheter det kan ge. Om SKB väljer att förlägga slutförvaret i Oskarshamn så är det investeringar i storleksordningen sex miljarder som kommer att göras i kommunen. Under byggnationen och driften så räknar man med att man får ett efterfrågetillskott som motsvarar 700 årsarbeten. Sedan blir det en hel del "spinnoff" effekter som uppskattningsvis innebär ytterligare ca 300-400 årsarbeten, det är bara att gratulera den kommun (Östhammar eller Oskarshamn) som slutligen får slutförvaret och det utvecklingsmöjlighet som det innebär.
Jag måste bara nämna den utmärkta konferencier som vi hade på seminariet, Jonas Hallberg var helt fantastisk och han gjorde dagen till en riktigt underhållande dag.

NU: bär det av till Överum och fotbollsmatch.

torsdag 15 maj 2008

Nybörjare

Jag har försökat att börja blogga vid ett par tillfällen tidigare men aldrig fått någon riktig fart på det hela men nu gör vi ett nytt försök.

För ett par veckor sedan så gick CUF:s förbundsstämma av stapeln i Jönköping. Det var första stämman på tio år som jag inte var med på och jag ska erkänna att det fanns en viss abstinens. Jag har inte så stor koll på vad man beslutade men det lilla jag lästa verkar vara vettigt. Jag vill också passa på att gratulera den nya förbundsstyrelsen och då framför allt Rickard Nordin som är en av tre nya i FS. Jag förespråkade Rickard redan förra året men då gick det inte hela vägen. I år var det annorlunda och jag är övertygad att Rickard kommer göra ett kanonjobb i FS.