tisdag 8 januari 2013

Alliansen i Oskarshamn har spruckit

I fredags så blev sprickan i alliansen total, när de fyra allianspartierna hade ett möte för att i ett sista försök hålla ihop alliansen så framstod det tydligt att detta var inte moderaterna intresserade av, nu går C, Fp och KD vidare i ett nytt samarbete utan moderaterna. Men varför blev de då så här?

Inför valet 2010 så bestämde de fyra borgerliga partierna att vi skulle bilda allians för Oskarshamn, målet var tydligt, det var vi fyra gemensamt som skulle samarbeta för att försöka peta bort S, V och Mp från makten. Som bekant så lyckades vi inte med detta men vi borgerliga partier knaprade ändå in lite på majoriteten och vi ansåg att detta ändå var början på något bra.

Sprickan börjar
Men så kom vi då till fördelningen av posterna i kommunen och här började också de interna problemen. Innan valet så var vi fullständigt överens om att alla partier i alliansen skulle var med och dela på posterna och även ordf. poster eller vice ordf. poster (beroende på hur valet skulle gå). Vi övriga tre partier ställde där med upp på att Lars Blomberg var Alliansens kommunalrådskandidat och vi ställde helhjärtat upp bakom honom.

När sedan posterna skulle börja fördelas så var överenskommelsen som bortblåst, Moderaterna resonerade som så att störst går först och ville i princip lägga beslag på allt. Efter långa och sega förhandlingar så gick ändå M med på att släppa ett fåtal platser, bland annat så fick vi i C en plats i kommunstyrelsen.

Vi övriga tre partier var långt ifrån nöjda med den här utdelningen och ansåg redan då att M hade brutit den överenskommelse som vi haft. Denna kritik och åsikt förde vi också väldigt tydligt fram på det första alliansmötet som ägde rum efter valet. Ledande företrädare för Moderaterna har under de senaste dagarna i media sagt att vi inte sa något om vårt missnöje efter valet vilket är ett gravt felaktigt påstående, vi har framfört vårt missnöje vid upprepade tillfällen och som jag skrivit ovan så gjorde vi det i direkt anslutning till valet. Trots vårt missnöje så beslutade sig C, Fp och KD att hålla fast vid vår del av överenskommelsen, nämligen att vi ställde oss bakom Lars Blomberg som oppositionsråd.

Under de två åren som har gått så har allianssamarbetet fungerat hyggligt ändå, i vissa nämnder har det fungerat bättre än i andra. Visst har det knakat lite i fogarna vi viss diskussioner i vissa frågor men det är å andra sidan helt naturligt när fyra olika partier skall komma överens.

Början till slutet
Det hela började med att regionförbundets ordförande Harald Hjalmarsson avsade sig uppdraget och ryktet började ganska så snart gå att Lars Blomberg var aktuell som hans ersättare. När Lars sedermera fick frågan och tackade JA så började Moderaterna i Oskarshamn att arbeta för att sparka ut Lasse från posten som oppositionsråd. Detta gjordes utan att föra någon diskussion med de övriga allianspartierna.
När vi i alliansen hade vårt alliansmöte om budgeten veckan innan budget KF så kom naturligtvis frågan om oppositionsrådet upp. Vi (C, Fp, KD) var tydliga med att vi ansåg att Moderaterna var på väg att bryta samarbetet om Lasse sparkades, Lasse var inte Moderaternas kommunalråd i opposition utan han var HELA alliansens kommunalråd. M menade att vi andra tre inte hade med detta att göra eftersom det var en intern angelägenhet för M, detta påstående hävdade vi inte stämde eftersom alla partier hade ställt sig bakom Lasse som kommunalrådskandidat.

Det har under de senaste dagarna påståtts från ledande företrädare för Moderaterna att Lasse avgick frivilligt, detta ser inte jag som något annat än ett försök att vilseleda tidningsläsarna. Lasse var väldigt tydlig på ovan nämnda alliansmöte och har också varit väldigt tydlig i uttalanden i pressen, att han hade för avsikt att sitta kvar men att partiet tyckte annorlunda. Moderaterna utsåg senare Leif Axelson till Lars ersättare, även detta helt och hållet utan att föra någon dialog med oss övriga allianspartier.

I samband med att Lasse meddelade att han tvingats sluta som kommunalråd i opposition så bjöd vi (C, Fp, KD) in M till en diskussion om hur vi skulle fortsätta med allianssamarbetet. Vi påpekade då att vi ansåg att M återigen brutit den överenskommelse som vi haft sedan valet 2010 och vi begärde en ökad insyn i det politiska arbetet. Vi ställde som ett ursprungligt krav att den överenskommelse som gjordes innan valet 2010 skulle gälla, dvs att vi övriga tre partier skulle ha en viceordförandepost var.

Slutet
Detta krav avvisades av Moderaterna som erbjöd en viceordförandepost, nämligen i Tekniska nämnden. Detta ansåg vi (C, Fp, KD) var för dåligt men vi ville göra ett sista försök i att hålla ihop alliansen så vi bjöd in till ytterligare ett möte där vi lättade upp våra krav, vi bad därför Moderaterna att titta igenom hela listan med poster för att se vad som skulle kunna erbjudas och vi själva lämnade en del förslag. Moderaterna skull ta med sig detta hem och diskutera och vi skulle ha ett sista möte den 4/1.
På detta möte så kom parterna fram till att det inte var lönt att fortsätta diskussionen, M erbjöd oss återigen viceordförandeposten i TN och inget mer.

Jag kan bara beklaga att det blivit så här, den största vinnaren på det här är den sittande majoriteten. Men tyvärr så har inte M haft viljan att hålla ihop allianssamarbetet trots att vi har gjort vad vi kunnat. M:s företrädare har i media hävdat att man måste ha respekt för valresultatet och att det därför var helt i sin ordning att M tog alla poster. Men vi hade en överenskommelse, vi gick till val som EN allians.

Jag tycker som sagt att detta är mycket tråkigt men det gick helt enkelt inte längre att hålla ihop alliansen, jag hoppas dock att vi i framtiden kan försöka hitta tillbaka till någon form av samarbete för jag är övertygad om att skall vi någon gång få till ett majoritetsskifte i Oskarshamns kommun så måste vi fyra borgerliga partier samarbeta. Fram till dess så kommer vi i Centerpartiet tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna att föra en aktiv oppositionspolitik mot vänstermajoriteten i Oskarshamn.