fredag 19 februari 2010

Kommunlistan fastställd

I kväll på kommunkretsens årsmöte så fastställdes hur valsedeln inför kommunvalet ska se ut. Listan toppas utav vår nuvarande gruppledare, Evy Jonsson och jag står på en andraplats.
Jag vill börja med att tacka våra medlemmar för detta förtroende och nu kan jag bara be om väljarnas förtroende att för föra deras talan i kommunfullmäktige i ytterligare fyra år.

När det gäller listorna till Landstinget och Riksdagen så är dessa inte fastställda än.
På landstingslistan som fastställs i nästa vecka så är jag föreslagen på en femte plats. Skulle vi behålla den mandatfördelning som råder idag samtidigt som att jag behåller den placeringen så skulle det innebära en ersättarplats i Landstinget vilket vore riktigt roligt.

I förslaget till riksdagslistan så är jag föreslagen på en 14:e plats vilket är lite sämre än jag hade hoppats. Jag hade förhoppningar om en topp 10-placering men med tanke på att jag gick sämre än jag hade hoppats i medlemsomröstningen så får jag väl ändå vara ganska nöjd.

Nya kärnkraftverk - Nej tack!!!!!

Regeringen har nu tagit fram det förslag som vi redan visste skulle komma, nämligen att skrota avvecklingslagen och öppna för nya kärnkraftverk i Sverige.

Jag kritiserade den så kallade energiuppgörelsen och framför allt så kritiserade jag mitt eget parti, för att man gått in i denna uppgörelse och slaktat den heliga ko som kärnkraftsfrågan har varit för partiet i många år.

Dom flesta vet att jag är en kärnkraftsmotståndare av stora mått och jag hoppas ärligt talat att det kommer att finnas fyra modiga borgerliga ledamöter som röstar NEJ när frågan slutligen hamnar på riksdagens bord.
Jag vet att man helst inte ska rösta emot sitt parti och sin regering och kanske framför allt inte när majoritetsförhållanden riskerar att förändras. Men den här gången hoppas jag verkligen att detta händer.
Framför allt så hoppas jag det för framtida generationers skull. I den här fråga tycker jag att partipolitiken är helt oviktig i detta sammanhang, likaså hurvida att en regering får stryk i en votering. Detta är ingen fråga som "fäller" en regering, den är inte utav ett stort nationalekonomiskt perspektiv och den bakbinder inte regeringen att föra en bra politik på andra områden.

Detta är helt enkelt en fråga om framtid, om våra barns framtid. Och i den framtiden så kan inte kärnkraften vara en del av vår energiförsörjning, den kan aldrig bli en del i ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi ska heller inte uppmuntra energibolagen att satsa på en icke förnyelsebar energikälla, utan vi ska uppmuntra dom till att bygga ett energisystem för våra framtida generationer.

Utan att vara särskilt religiös så ber ja ändå en stilla bön om fyra modiga borgerliga riksdagsledamöter som kan rösta emot detta skandalösa förslag.

onsdag 17 februari 2010

Socialdemokrater som tycker om låga arbetsgivaravgifter

Enlig en artikel i Oskarshamns tidningen så gick kommunen med över 50 miljoner plus 2009.
Detta är naturligtvis mycket glädjande även om "krisen" inte är över utan det kommer att behövas besparingar även framöver för att komma till rätta med alla våra problem.

Det intressanta i artikeln är kommunalrådet Peter Wretlunds kommentarer, dels så framhåller han att nämnderna har varit mycket duktiga att hålla sin budgetar vilket dom ska ha mycket beröm för, framför allt dom anställda som har fått göra många uppoffringar.

Det intressanta är Wretlunds kommentar kring dom sänkta arbetsgivaravgifterna som alliansregeringen har genomfört. Dessa har en mycket stor del i det överskott som nu kommunen visar.
Det något märkliga i den här historien är ändå att kommunens Socialdemokrater i likhet med sina partivännner i resten av landet vill höja dessa arbetsgivaravgifter, denna lösning kommer dels innebära att kommunen får högre kostnader samtidigt som skatteintäkterna minskar eftersom vi kommer att få en högre arbetslöshet.

Jag skulle verkligen vilja veta hur man har fått ihop den ekvationen.

lördag 13 februari 2010

Komplicerat ärende på nämnden

I onsdags så hade samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun sammanträde. Det var framför allt en fråga som vållade en het debatt och den vållade också splitring inom ett par av dom politiska partierna i nämnden.
Det hela slutade till och med att vänsterpartisten Mattias Larsson vid sittande bord lämnade in sin avsägelse av uppdraget i protest mott nämndens beslut.

Ärendet handlade om en bit mark där det gjorts en olovlig utfyllnad ute i kustbandet. Markägaren hade nu begärt om marklov i efterhand och dett biföll en majoritet i nämnden där bland annat jag ingick. Här nedan följer en förklaring till mitt ställningstagande.

När det gäller det aktuella ärendet på Dragskär så är detta mycket komplicerat. För mig personligen så var det TRE saker som fällde avgörandet till varför jag röstade som jag gjorde.

1. Markolovet söktes utav den fastighetsägare som äger den aktuella marken, det är dock INTE den här personen som har gjort utfyllnaden utan det är ägaren till en intilliggande fastighet. Jag känner att jag har svårt att rikta ett krav mot en helt oskyldig fastighetsägare att ta bort en åtgärd som personen i fråga inte är ansvarig för.

2. Kommunens hantering av frågan. Det var en tjänsteman från kommunen på platsen av en slump under hösten 2007. Tjänstemannen bedömde det hela som ett vattenärende och rapporterade detta till Länsstyrelsen (som ännu inte har behandlat frågan) som har tillsyn enligt miljöbalken på sådana ärenden. Tyvärr så anmäldes aldrig ärendet av tjänstemannen till nämnden enligt Plan och Bygglagen vilket borde ha gjorts. Nämnden fick istället vetskap om detta under början av 2009 och vi började då hantera ärendet, ca 2,5 år senare.
För att sammanfatta så tycker jag att ärendet är illa skött av kommunen vilket spelade in i min bedömning av ärendet.

3. Detta är det viktigaste skälet. Enligt gällande detaljplan för området så anges den aktuella marken som naturmark och rekreationsområde som skall vara tillgängligt för allmänheten. Dom utförda åtgärderna strider inte mot planens syfte och då kan vi enligt PBL bevilja lov i efterhand. Detta lov beviljades med en del villkor, att den privatisering som också gjorts av marken med hjälp av att man anlagt en grusgång, planterat blommor och satt upp belysning skall tas bort samtidigt som man med hjälp av staket, buskar,häck m.m. markerar tomtgränsen mellan den fastighet där utfyllnaden är gjord och den intilliggande fastigheten.

Det är ingen tvekan om att den person som har gjort utfyllnaden har gjort fel, men som sagt, det finns en rad andra omständigheter i ärendet som gör det hela betydligt mer komplicerat.

När det gäller Mattias Larssons avhopp så kan jag bara beklaga, jag tycker personligen mycket om Mattias och jag ser honom som en utav få vettiga Vänsterpartister i kommunen. Jag blir dock väldigt ledsen när han i lokalmedia går ut och anklagar mig och resten av den majoritet som röstade igenom marklovet för att bryta emot lagen.
Även om Mattias är utav en annan uppfattning i sakfrågan så borde han veta att vi inte bryter mot någon lagstiftning utan snarare att vi har ett ganska så starkt stöd i lagstiftningen för att ta det beslut som vi nu gjorde.

Personligen så känner jag mig mycket illa berörd utav sådana påhopp som Mattias nu ägnar sig åt.