tisdag 24 november 2009

Oskarshamns kommuns budgetmöte

Så var kommunfullmäktiges budgetmöte över för den här gången. I år var det ytterst lite som skilde alliansens och majoritetens förslag, det är ju i och för sig roligt att majoriteten i Oskarshamn äntligen har insett att vi måste minska våra kostnader för få ekonomin att gå ihop. Om vi ska räkna i kronor och ören så var det ungefär 5 promille som skilde vår förslag åt. Däremot så var det en del skillnader hur pengarna fördelades mellan dom olika förvaltningarna

På grund av att det var så små skillnader i förslagen så blev budgetdebatten mer ideologisk än den varit någonsin tidigare. Debatten handlade inte bara om kronor och ören utan mer om ideologiska skillnader mellan blocken.
En debatt om blev lång och där dom ideologiska skillnaderna märktes tydligt var debatten om att införa ett vårdnadsbidrag i kommunen. Vi försökte driva debatten till en början som en ren budgetdebatt där det faktiskt handlade om kronor och ören och där vi menar att en sådan reform skulle vara kostnadsneutral. Då svarade S och V med att dom inte ens skulle rösta för en sådan reform om den så blev en ekonomisk vinst för kommunen. Det är ju ändå bra att veta för väljarna, att vänsterkartellen ofta låter systemen gå före människan visste vi redan men att dom också låter systemen gå före en ansvarsfull ekonomisk politik i Oskarshamns kommun var kanske en nyhet för många av väljarna. S och V slängde också in ett nytt yrkande vid sittande bord, det var att skjuta till 700 000 till BUN så att vi kan behålla fritidsledarna på våra högstadieskolor, vi från alliansen hade redan en starkare budget på BUN:s område en majoriteten så vi ansåg inte att vi behövde stödja det förslaget eftersom det redan fanns utrymme i vår budget att behålla dessa fritidsledare.

I övrigt var det mycket debatt kring Sverigedemokraternas förslag till budget. Detta gick som vanligt i främlingsfientlighetens tecken. Dom yrkade bland annat på att vi omedelbart ska stoppa allt flyktingmotagande till kommunen, att alla satsningar på att stärka det mångkulturella samhället genast skall upphöra.
Deras argumentation var närmast skrattretande Bland annat så menade man att bilränder i Rosengård m.m. är det mångkulturella samhällets fel, inte en stavelse om att det kanske är det Svenska samhällets fel till att det ser ut som det gör utan skulden läggs helt och hållet på det mångkulturella samhället.
När det gäller slopat flyktingmottagande så väljer SD att bara se flyktingmottagandet som en kostnad. Jag däremot väljer att se det som en vinst, dessa människor för med sig en väldigt stor utveckling med sig till Sverige i form av bland annat kulturellt utbyte som det är omöjligt att sätta kronor och ören på.
När SD upptäckte att dessa argument inte höll så kom debattens absoluta lågvattenmärke. Man hävdade att dom flyktingar som kommer hit är bara dom som har ordentligt med pengar och dom kommer i flygstolar eller att dom betalar flyktingsmugglare för att komma hit. Dessutom så menade SD att det var dom etablerade partiernas fel att det över huvud taget finns flyktingsmugglare.

När argumenten tryter så är det lätt att det blir så här, att man då enbart försöker att spela på fördomar och lögner. Det är viktigt att vi från dom etablerade partierna gör vad vi kan för att motarbeta dessa mörka krafter.

måndag 23 november 2009

Budgetmötet är igång

Då har KFs budgetmöte börjat, gruppledarna håller just på att redogöra för respektive partis förslag. Man kan konstatera att om man räknar i kronor och ören så skiljer det ungefär fem promille mellan majoritetens förslag och alliansens förslag.
Vi vill göra större satsningar på barn och utbildningsnämndens område samt samhällsbyggnadsnämndens område.

Trots dessa små skillnader i förslagen så kommer det nog att bli en het debatt då det ändå finns en hel del ideologiska skillnader.