torsdag 22 september 2011

Oskarshamns kommun vägrar att gå i spetsen

I dagens nätupplaga av Oskarshamns nyheterna så kan man läsa att Oskarshamns kommun med kommunalrådet Peter Wretlund (s) i spetsen fortsätter att vägra att gå i spetsen för att ta ansvar för miljön.

Knappt har diskussionen om nytt fjärvärmevärk hunnit avslutats innan S återigen visar att det där med miljövänliga alternativ är inget för kommunen.
På kommunstyrelsens senaste möte skulle det antas anbud för ny elleverantör, innan så hade kommunen beslutat det skulle vara priset som skulle vara avgörande.
På mötet dök det då upp ett anbud med tre alternativ, det en alternativet var dyrare än de andra så det föll bort omgående. De andra två alternativen skiljde sig åt så på en punkt, det ena bestod i en så kallad "blandad el" vilket kan innebära att den kan komma från kärnkraft, olja eller kol. Det andra alternativet bestod av förnyelsebar energi.

Kommunstyrelsen med Socialdemokraterna i spetsen valde naturligtvis bort alternativet som innebar förnyelsebar energi, trots att det inte skilde så mycket som ett öre i pris.

Ingen blir särskilt förvånad över detta och jag kan bara konstatera att Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ännu inte har förstått att vi alla måste vara med och jobba för en bättre miljö och ett bättre klimat.

http://www.nyheterna.net/nyheter/oskarshamn/kaernkraftskommunen_valde_bort_foernybar_el

2 kommentarer:

Anton Holmgren sa...

Å andra sidan har vi Socialdemokrater inte öppnat upp för nybyggnation av kärnkraft utan det gjorde "miljövänliga" Centerpartiet

Sen är det ju väldigt intressant att du inte skäller på resten av alliansen, som inte heller gick på vänsterpartiets och miljöpartiets linje. Resterande alliansen, vänsterpartiet och miljöpartiet hade haft majoritet om man samarbetat i frågan.

Magnus Larsson sa...

Det som vi gjorde i energiuppgörelsen var att vi såg till att det blir en kraftig utbyggnad av vindkraften.

Anledningen till att jag enbart kritiserar S är så enkel att det är bara deras ställningstagande jag har kunnat läsa mig till på nätet, det är där jag får söka informationen när jag inte är hemma och saknar tid att ta en telefonkontakt.