måndag 21 november 2011

Ja till en regionbildning, nja till Skåne

Under dagens fullmäktigedebatt i Oskarshamns kommun så behandlades regionfrågan i en lång debatt. Jag måste säga att det har varit en stor vånda kring det här beslutet ifrån min sida och ifrån Centerpartiets sida.

Till slut så landade ändå jag och Centerpartiet i ett beslut som innebär att vi går vidare i samtalen om bildande av en sydregion men vi vill också samtidigt utreda om det kan finnas andra alternativ. För oss i Centerpartiet i Oskarshamn är en regionbildning med Småland och Östergötland som grund det främsta alternativet. Detta alternativ är inte på något sätt omöjligt men vi kan konstatera att det idag inte förs några diskussioner i den riktningen.

Detta gör att om vi skulle säga nej till Skåne idag så riskerar vi att helt hamna utanför i diskussionen och det är ett riktigt dåligt alternativ. Vi säger ok, låt oss fortsätta att diskutera med Skåne och se vad det kan ge oss, vi föbehåller oss dock rätten att säga nej om vi ser att detta blir inget bra alternativ för Kalmar län och för Oskarshamns kommun.

Det slutgiltiga beslutet om vilken region som Kalmar län vill ansöka att gå med i och om vi i Oskarshamn ska följa med ligger några år framåt i tiden. Låt oss nu använda den tiden åta att föra konkreta diskussioner med samtliga grannar för att kunna få en bra bild av vad som skulle bli bäst för Kalmar län och Oskarshamns kommun.

Det viktigaste med dagens beslut är att vi säger ja till regionbildning och att vi inte stänger några dörrar, låt oss sedan se i vilken regionbildning som Oskarshamns kommuns invånare får det bäst.

Inga kommentarer: