onsdag 22 februari 2012

Därför säger C nej till IKO

Vid gårdagens sammanträde i kommunstyrelsen i Oskarshamn så avgjordes frågan om IK Oskarshamns hyresskuld skulle avskrivas eller ej. IKO hade begärt detta för att har större chanser att klara sin elitlicens.

IK Oskarshamn betyder mycket för kommunen, inget snack om det. Om man frågar folk runt om i Sverige vad de vet om Oskarshamn så är det i princip bara tre saker. Att vi har ett kärnkraftverk i kommunen, att vi har ett hyggligt hockeylag och att Håkan Juholt kommer här ifrån.
IK Oskarshamn har ett klart marknadsföringsvärde för kommunen, trots detta har vi i Centerpartiet tröttnat.

För oss så handlar det inte om summan, 800 000 är i och för sig en ansenlig summa pengar med sett till kommunens totala ekonomi så är det en ganska liten del.
Nä, för oss handlar det här om rättvisa och om ansvar. IKO måste någon gång börja ta ansvar för sin ekonomi. Det går inte att köra på i gamla invanda hjulspår och sedan räkna med att kommunen kommer till räddning med jämna mellanrum. Det är inte många år sedan vi i kommunfullmäktige tog beslut om att gå i borgen för ett lån på 1,5 miljoner kronor för att lösa den akuta krisen. Den dåvarande klubbchefen Dag Larsson lovade att, löstes bara den här knuten så var klubben på grön kvist igen och skulle klara sig själv. Även innan detta tillfällen har kommunen med jämna mellanrum fått springa till undsättning.

En annan sak som retar mig är att det aldrig är den sittande klubbledningens fel att det ser ut som det gör. Varje gång så skyller man på tidigare klubbledningar, detta köper jag inte heller.
Återigen så ställdes alltså frågan på sin spets, IKO har dålig ekonomi, man springer till kommunen och lovar återigen att detta är sista gången. Jag tror helt enkelt inte på det, jag har hört det för många gånger.

Sedan finns rättviseaspekten, i Oskarshamns kommun har vi ett rikt föreningsliv, vi har många föreningar som med helt ideella krafter jobbar häcken av sig för att få ihop verksamheten, både organisatoriskt och ekonomiskt. Dessa föreningar betalar alltid sina hyror och sätter en heder i att sköta sig ekonomiskt. Dessa föreningar får idag inget bidrag från kommunen i form av sponsring (det får IKO), dessa föreningar sysselsätter långt fler barn och ungdomar än vad IK Oskarshamn gör. Alla föreningar (inkl. IKO) får idag ett aktivitetsstöd, detta stöd har inte följt med i kostnadsutvecklingen och idag så är det många föreningar vars aktivitetsstöd med nöd och näppe täcker kostnaderna för hyror av planer och lokaler som hyrs av kommunen.
De föreningar som äger en egen anläggning kan också få ett så kallat skötselbidrag, detta täcker inte på långa vägar kostnaderna för att driva anläggningen.

Vi i Centerpartiet i Oskarshamn vill värna om vårt rika föreningsliv, vi vill att det ska råda så rättvisa förhållanden som möjligt för våra föreningar. Därför säger vi NEJ till IK Oskarshamns ansökan om att få hyresskulden avskriven. IKO måste börja ta ansvar för sin egen situation och vi är trots allt skyldiga enligt kommunallagen att behandla alla i vår kommun lika.

Inga kommentarer: