onsdag 28 januari 2009

Kärnkraften kan aldrig vara en del i ett hållbart energisystem

Centerpartiets förbundstämma senare i år kommer att bli mycket intressant. Jag är säker på att det kommer att bli många riktigt bra debatter när vi ska lägga grunden för ytterligare en valseger 2009.

En av debatterna börjar dock att blossa upp redan nu, det är den om stureplancenterns motion om att vi skall svänga i kärnkraftsfrågan och börja arbeta för en utbyggnad av kärnkraften.
För mig är kärnkraften något av en helig fråga, det var bland annat på grund av den som jag en gång i tiden valde att engagera mig i Centerpartiet.

Min åsikt är solklar, KÄRNKRAFTEN KAN ALDRIG VARA EN DEL AV ETT HÅLLBART ENERGISYSTEM.
När man hör kärnkraftsförespråkarna så hör man ofta argument om att kärnkraften är säker, att den inte leder till några stora utsläpp. Det första kan jag köpa, men för mig har det ingen stor betydelse. Det andra argumentet däremot är en ren lögn.
Visst själva "vattenkokningen" är ganska miljövänlig men jag hävdar med en dåres envishet att man måste se till hela produktionskedjan, och då är kärnkraften helt plötsligt inte så miljövänlig längre. Uranbrytningen skapar stora sår i naturen samt leder till stora utsläpp av koldioxid och metangas. Anrikningen av uranet är oerhört energikrävande och leder även det till stor utsläpp.
Transporter leder som vi alla vet till utsläpp av växthusgaser.
Sedan har vi ju problemet att vi ska kunna ta hand om avfallet, detta är en fråga som i allra högsta grad är aktuell för mig som bor i Oskarshamns kommun.

Nej, att säga att kärnkraften är miljövänlig är som sagt en stor lögn. Vi behöver istället satsa ännu mer resurser på att utveckla alternativa energikällor för att på sikt kunna fasa ut kärnkraften. I väntan på att det går ska vi naturligtvis behålla dom kärnkraftverk vi har för dom är i alla fall bättre en kol och olja.

Inga kommentarer: