fredag 9 oktober 2009

Jag kandiderar till Svergies riksdag

Jag har under en tid funderat på detta men när det nu visats sig att jag har haft förmånen att få flera nomineringar till detta hedersamma uppdrag så är jag naturligtvis ödmjuk inför detta och självklart så ställer jag mig till väljarnas förfogande.

Att få representera väljarna i Kalmar län i riksdagen är som sagt ett mycket hedersamt uppdrag men jag är också mycket medveten om att det krävs ett mycket stort jobb och jag är beredd att ta mig an den uppgiften.

Jag har kärnan i min politiska gärning i miljöfrågorna och i den regionala utvecklingen. Som representant för väljarna i Kalmar län så vill jag jobba för hela Sverige där den regionala utvecklingen är mycket viktig, för att damma av en gammal Centerslogan, "Hela Sverige ska leva".
Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller miljöfrågorna och jag vill naturligtvis att vi ska fortsätta att ligga i framkant när det gäller detta arbete, men för detta så krävs det att vi fortsätter på den väg som alliansregeringen har börjat på, nämligen en offensiv miljöpolitik.

Jag har även på senare år engagerat mig mycket i integritetsfrågor. Jag är en stark motståndare till både FRA-lagen och IPRED-lagen. Jag lovar att om jag skulle få förtroendet att representera Kalmar län i riksdagen så ska jag aktivt jobba för att dessa misstag rättas till.
Min grundfilosofi är att inget är större än människan, människans integritet och frihet måste vara okränkbar, och systemen får aldrig gå före människan.

Detta är dom frågor som jag vill jobba med i Sveriges riksdag och jag är ödmjuk för den utmaning som detta skulle innebära.

Nu väntar jag med spänning på resultatet av den medlemsomröstning som sker inom partiet under hösten och sedan går vi in i ett valår där vi alla ska hjälpas åt för att behålla en alliansregering i Rosenbad.

1 kommentar:

Anonym sa...

Fick papperna idag, nu har du en röst i alla fall, lycka till!