fredag 9 oktober 2009

Vad vill ni ha i stället?

På senare tid så har det börjat rasa en debatt inom partiet och kanske främst ungdomsförbundet ang. sexköpslagen. Flera personer inom Centerrörelsen har gått ut och tycker att denna lag ska avskaffas då den enligt deras tycke är till för moralisterna Bland dessa så återfinns bl.a.
Johan Pettersson, Hanna Wagenius, Fredrik Federley. Jag respekterar dessa tre väldigt mycket men jag måste ändå få ställa fråga till er, vad vill ni ha i stället?

Jag är utav helt samma uppfattning som bland annat Johan, jag tycker heller inte om lagar som är till för sin egen skull men när det gäller sexköpslagen är jag ändå beredd att göra ett undantag.
Motståndarna till sexköpslagen försöker ofta måla upp bilden om dom lyckliga kvinnor och män som helt frivilligt väljer att sälja sex. Och jag lovar, om den bilden vore helt sann så skulle jag också förespråka att lagen skulle avskaffas. Men tyvärr så är det så att det finns alldeles för många människor som blir tvingade till denna verksamhet.

Jag vet att detta problem består av många delar, men en del av lösningen är enligt mig att vi inte ska skapa en laglig marknad för den typ av verksamhet som dom blir tvingade till.

Jag landade tidigt i det ställningstagandet att så länge som det finns en enda människa som tvingas till att sälja sex så är sexköpslagen befogad och den bör därför vara kvar.

Inga kommentarer: