måndag 23 november 2009

Budgetmötet är igång

Då har KFs budgetmöte börjat, gruppledarna håller just på att redogöra för respektive partis förslag. Man kan konstatera att om man räknar i kronor och ören så skiljer det ungefär fem promille mellan majoritetens förslag och alliansens förslag.
Vi vill göra större satsningar på barn och utbildningsnämndens område samt samhällsbyggnadsnämndens område.

Trots dessa små skillnader i förslagen så kommer det nog att bli en het debatt då det ändå finns en hel del ideologiska skillnader.

Inga kommentarer: