söndag 23 januari 2011

Ansvarsfrihet

Oskarshamns Nyheterna rapporterar om kommunens revisorer yrkar på att tekniska nämnden inte ska beviljas ansvarsfrihet för 2010. Detta är extremt ovanligt i Oskarshamns kommun och kommunalrådet Peter Wretlund säger att han inte kan minnas att det har hänt någon gång tidigare. Det är naturligtvis skandalerna kring kvastmossens industriområde och VA utbyggnadens i Stångehamn som ligger till grund för det här beslutet.

Enligt SKL:s jurister så är det inte glasklart vad detta kommer innebära för politikerna som satt med i tekniska nämnden under förra mandatperioden.
Vi ska också komma ihåg att det inte är givet att nämnden inte kommer att beviljas ansvarsfrihet, det är nämligen kommunfullmäktige som har det slutgiltiga beslutet.

Jag anser dock att bara det att revisorerna yrkar på detta är skäl nog att fundera över dessa politikers framtid. Om det sedan skulle bli så att kommunfullmäktige väljer att gå på revisorernas linje så anser jag att alla politiker som satt med i tekniska nämnden under förra mandatperioden ska ställa sina platser till förfogande, detta oavsett vilket uppdrag de har idag.
Det som skulle kunna "rädda dom" är ju om det finns några reservationer i protokollen i dom här frågorna. Om detta har jag ingen kunskap eftersom jag inte har läst protokollen eller revisorernas rapport än så länge. Jag drar dock slutsatsen att det inte finns några sådana reservationer eftersom revisorerna väljer att inte bevilja ansvarsfrihet för HELA nämnden.

Jag tycker också i det här sammanhanget att det är läge att fundera över den före detta förvalningschefens fortsatta anställning i kommunen. Han blev bortplockad till följd av dessa skandaler och omplacerad på annan tjänst i kommunen, är inte också förtroendet för honom nu förbrukat?

Inga kommentarer: