fredag 16 maj 2008

Affärer i österled, infrastruktur och slutförvar - motorer för utveckling

Så löd rubriken på ett mycket intressant seminarium som jag ägnat dagen åt. Det handlade om vilka utvecklingsmöjligheter som finns i sydost-regionen och dom är ganska många.

Dagen präglades av (som alltid vid sådana här tillfällen) av optimism och framtidstro utan att se några större hinder. Som vi alla vet så är det ju inte riktigt så som verkligheten ser ut men det framkom ändå flera intressanta uppgifter och förslag. Blandannat så nämndes det en uppgift från Swedbanks företagarbarometer att 70% av småföretagen i regionen anseratt det finns goda utsikter att expandera, tänk vad bra det vore om kummunledningen i Oskarshamn också insåg detta och satsade lite på våra småföretag.

Man menade också att det i framtiden kommer att behövas betydligt fler färjelinjer österut, här har Oskarshamns kommun och Oskarshamns hamn stor möjligheter bara man vågar satsa.
Det sista som diskuterades var slutförvaret och vilka möjligheter det kan ge. Om SKB väljer att förlägga slutförvaret i Oskarshamn så är det investeringar i storleksordningen sex miljarder som kommer att göras i kommunen. Under byggnationen och driften så räknar man med att man får ett efterfrågetillskott som motsvarar 700 årsarbeten. Sedan blir det en hel del "spinnoff" effekter som uppskattningsvis innebär ytterligare ca 300-400 årsarbeten, det är bara att gratulera den kommun (Östhammar eller Oskarshamn) som slutligen får slutförvaret och det utvecklingsmöjlighet som det innebär.
Jag måste bara nämna den utmärkta konferencier som vi hade på seminariet, Jonas Hallberg var helt fantastisk och han gjorde dagen till en riktigt underhållande dag.

NU: bär det av till Överum och fotbollsmatch.

Inga kommentarer: