tisdag 11 november 2008

Vänsterkartellen i Oskarshamn upphör aldrig att förvåna

När kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun samlades till sammanträde ikväll så var förväntningarna inte så stora. Det var en ganska mager ärendelista men en interpellation från Svergiedemokraterna som ända ljusglimten där man kunde hoppas på en rolig debatt, ack så fel jag hade

Punkter som "motion om insyningsplatser i KS", "interpellation om lågenergi lampor" "Regionförbundets delårs rapport" samt ovan nämnda interpellation ifrån Svergiedemokraterna rörande flyktingverksamheten klarades av i rask takt. Lite information ifrån LUPP-enkäten 2007 tog en del tid i anspråk, jag redogör inte för resultatet här utan det finns att läsa på den här sidan för den som är intresserad

Istället så blev den stora debatten på punkten om delårs bokslutet för augusti månad samt prognos för 2008, och jag lovar, det var inga positiva siffror.
Prognosen visar på en förväntad negativ avvikelse gentemot budget på 75 miljoner kronor, vilket innebär ett förlustresultat på ca 47 miljoner kr.
Dessutom så kommer kommunen inte klara något av dom tre finansiella mål som fullmäktige har beslutat om. Vi kommer hamna på ett finansnetto på 110% av skatteintäkter och statsbidrag, målet är 105%. Detta innebär att vi avviker från målet med ca 60 miljoner kronor.
Vi klarar heller inte av målet att inflationsskydda vårt kapital, här är den negativa avvikelsen hela 137 miljoner kronor.
Det tredje målet är att investeringarna ska uppgå till 4 % av skatteintäkter och statsbidrag, detta mål överskrids med ca 20 miljoner kronor.
Lägg där till att värdet på våra placeringar har fram till den 31/8 minskat med 106 miljoner kronor, motsvarande siffra för 31/10 är -275 miljoner kr.
Jag tror att alla förstår att kommunens ekonomi är riktigt illa ute trots att vi sitter i den guldsitsen att vi inte har ett öre i skuld.

Med bakgrund av allt detta så lämnade alliansen in en protokollsanteckning med innebörden att det är den sittande majoriteten (S och V) som bär ansvaret för detta eftersom det finns en klar och tydlig brist på politiskt ledarskap och ansvarstagande från majoritetens sida.

Det var i det här skedet som debatten tog riktig skruv. Kommunalrådet Peter Wretlund tog genast till orda och eldade upp sig över den "krigsförklaring" som alliansen hade kommit med.
Han hotade med att detta skulle få konsekvenser för det framtida politiska arbetet och menade att vi i alliansen skulle samarbeta med majoriteten för att lösa den uppkomna situationen. Ett samarbete som vi gärna hade deltagit i om vi hade fått en inbjudan till diskussionerna, men så har inte skett. Peter passade på att tjuvstarta den budgett debatt som äger rum om 14 dagar och ställde oss i Centerpartiet mot väggen när det gäller alliansens budgetförslag på socialnämndens område, vi lovar att återkomma till detta i budgett debatten.
Wretlunds partikamrat och socialnämndens ordförande Ulf Nilsson valde att skylla ifrån sig på den finansiella kris som finns i vår omvärld Trots att han fick några riktigt konkreta frågor från alliansens sida, om hur det kan komma sig att antalet årsarbetare har ökat med över hundra personer (främst inom socialnämndens område) trots att kommunen beslutat om anställningsstopp, så vägrade han svara på dessa utan koncentrerade sig på den finansiella krisen i omvärlden. Även vänsterpartiets Ulf Åman deltog i debatten och framförde liknade åsikter som Wretlund och Nilsson.

Jag måste säga att det ändå är lite märkligt, trots det prekära läget som kommunens ekonomi befinner sig i så vägrar majoritetspartierna att ta sitt ansvar.
Tidigare har vi i den borgerliga oppositionen fått höra "att det finns ingen opposition" och Vänsterpartiets starke man Bo Malm har vid upprepade tillfällen hävdat i KF att Vänsterpartiet är det "enda oppositionspartiet", detta trots att man faktiskt sitter i majoritet.

Nej man kan verkligen fråga sig hur majoriteten vill ha det, tidigare har vi blivit beskyllda för att inte vara någon riktig opposition och när vi nu gör en oppositions arbete och ställer majoriteten mot väggen så är tydligen inte det heller bra.

Hur vill S och V i Oskarshamns kommun ha det egentligen?

Inga kommentarer: