tisdag 25 november 2008

En lång dag

Det blev en ganska lång dag igår när Oskarshamns kommunfullmäktige hade sin budgetdebatt inför 2009 års budget. Sammanträdet började klockan 13:00 och var inte färdigt förens 21:30. Trots den långa dagen så kändes det ändå ganska bra, det var stundtals en mycket bra debatt men endast några få lågvatten märken, dessa var oftast signerade Bo Malm och Vänsterpartiet. Att debatten ändå blev bra berodde nog till stor del på att vi i alliansen för en gång skull la fram ett väl genomarbetat budget förslag vilket gjorde att vi tvingade vänsterkartellen att verkligen diskutera den ekonomiska politiken i stället för att försöka blanda bort korten som man brukar göra i dessa sammanhang.

Men vi börjar från början, under gruppledarnas inledande 10 minuter så kunde man klart och tydligt se en skillnad på hur dom olika politiska blocken ser på den rådande ekonomiska situationen. Jag har i tidigare inlägg här på bloggen redogjort för hur läget ser ut samt vår syn på det hela.
Peter Wretlund och socialdemokraterna hade dock bytt taktik, istället för att försöka tiga ihjäl det hela som man provat tidigare så var det helt plötsligt regeringens fel att ekonomin ser ut som den gör i Oskarshamn. Försöker man läsa lite mellan raderna i hans inlägg så kan man ganska tydligt se att det fortfarande finns en stor bitterhet över den senaste valförlusten på riksplanet.

Vänsterpartiet och Bo Malm körde på i dom gamla vanliga spåren. Dels så försöker dom med en dåres envishet att få invånarna att tro att dom är ett oppositionsparti när man sitter i majoritet. Detta är i själva verket en väl utstuderad taktik för att undslippa ansvar. Det är dock tråkigt att en så pass erfaren och respekterad politiker som Bo Malm inte kan hålla sig till sanningen i debatten. Att påstå att vi på den borgerliga sidan vill spara 27 miljoner på socialnämndens område är inget annat en ren lögn, jag återkommer dock till detta.

Från alliansens olika gruppledare så tryckets det på att det är den styrande majoriteten i kommunen som har ansvar för det ekonomiska läget i kommunen samt att vi måste på sikt arbeta oss ner till att våra nettokostnader ska ligga på 100% av skatteintäkter och statsbidrag. Detta medför naturligtvis att vissa nerdragningar måste göras men vi föreslog också mer pengar till Barn och utbildningsnämnden än vad majoriteten ville.

Om Miljöpartiet som alltid kommer med sitt budgetförslag på sittande möte finns inte så mycket att kommentera. Vissa av idéerna verkar bra men det är omöjligt att sätta sig in i dom när man får dom på bordet, dom måste lära sig hur budgetarbetet i kommunen går till.

Svergiedemokraterna presenterade för första gången i historien en budget för Oskarshamns kommun, jag hoppas innerligt att det inte blir så många fler. Dom ska dock ha heder för att dom presenterar ett väl genomarbetat och tydligt förslag som gör att det är lätt att sätta sig in i vad dom vill göra. Tyvärr så blir ju inte deras förslag bättre av detta. Mattias Bäckström-Johansson sa i sitt inledningsanförande att SD vill verka för ett humanare samhälle samt att man är det enda partiet som lägger en realistisk budget. Detta rimmar dock fruktansvärt illa när man läser deras förslag. Att för det första lägga en budget med ett budgeterat minusresultat på 3,3 miljoner är inte att ta ansvar för kommunens ekonomi. Att sedan lägga yrkande om stoppat flykting mottagande och slopad hemspråksundervisning gör ju att allt tal om humant samhälle smulas sönder.

Som vanligt så är det den allmänna budgetdebatten som är mest intressant och det var flera som tog till orda för att kommentera dom olika förslagen. Jag deltog också i denna debatt och sköt in mig på SD och V. När det gäller debatten med Bo Malm så ställde jag frågan vi flera tillfällen hur han kunde få fram siffran 27 miljoner på socialnämndens område. Till en början så hävdade han att man kom fram till siffran genom att titta på våra noter till vårt budgetförslag. I noterna för S och V förslaget står att läsa följande:
" a) kompensation för kostnader för övertagande av hemsjukvården 3.500.000 kr.
b) kompensation för icke budgeterade kostnader för färdigbehandlade på Oskarshamns sjukhus 2.000.000 kr." Detta innebär således ett tillskott på 5.5 miljoner.

Läser man sedan i noterna till alliansens budgetförslag så står det att läsa följande: "Socialnämnden måste skära ner sina kostnader, genom att minska övertaligheten på personalsidan. Med tanke på utgångsläget, och den tid det tar att få ekonomisk effekt av rationaliseringsåtgärder, minskas den preliminära ramen med 6 750 kkr."
Vi lägger alltså en besparing på 6,7 miljoner och skjuter inte till dom 5,5 miljoner som majoriteten vill skjuta till. 6,7 miljoner plus 5,5 miljoner är lika med 12,2 miljoner.
Detta är skillnaden mellan majoritetens förslag och alliansens. När jag i ett replikskifte med Bo gick igenom dom här siffrorna ändrade han sig plötsligt, det var inte i noterna det stod att vi ville spara 27 miljoner utan det hade sagts på något kommunstyrelsemöte. Protokollet från det mötet fanns inte på plats och ingen kunde heller inte påminna sig om att något sådant förlag någonsin lagts, därmed var Bo:s lilla lögn avslöjad.

Jag deltog sedermera i debatten på samhällsbyggnadsnämndens område och socialnämndens områden men det framkom egentligen inget nytt. Som väntat så gick majoritetens förslag igenom i sin helhet och det var ingen som hade räknat med något annat, men jag tror att majoriteten har fått sig en tankeställare. Man möter numer en allians som är starkare än någonsin i Oskarshamn och jag tror att man på allvar börjar bli orolig inför valet 2010.

Budgeten i korthet:

  • Vi vill satsa mer på utbildningsområdet än majoriteten, vi lägger ett par hundra tusen mer än S & V på Nova samt att vi ville ge Barn och utbildningsnämnden 5,6 miljoner mer.
  • Bägge sidor vill ge samhällsbyggnadsnämnden en tjänst till, skillnaden är den att vi inte vill öronmärka pengarna till en viss tjänst utan låter nämnden själva besluta om vad som mest behövs, S & V vill öronmärka pengarna till en kommunekolog.
  • Vi vill spara 12,2 miljoner på socialnämnden under 2009. Sammanlagt så vill vi spara 8% under tre år. Sossarnas spar ligger på 4 miljoner fördelat på två år.
  • Med vår budget så innebär det ett positivt resultat för 2009 på ca 21,3 miljoner istället för majoritetens 16 miljoner.
  • Vårt resultat innebär att vi klarar det av fullmäktige uppsatta målet att vi endast ska förbruka 105% av skatteintäkter och statsbidrag, detta klarar inte majoriteten.

Inga kommentarer: