söndag 8 februari 2009

Det finns två vägar att gå

Under som senaste dagarna så har det varit extremt mycket tankar och funderingar om min framtid inom Centerpartiet efter partiledningens svek tidigare i veckan. Min sorg över det inträffade är fortfarande mycket stor.

Jag har funderat både fram och tillbaka och det finns otroligt mycket känslor inblandade, jag har varit medlem i Centerrörelsen sedan jag var 13 år och jag har träffat många underbara människor och jag är djupt tacksam på ett personligt plan gentemot ungdomsförbundet som har betytt otroligt mycket för mig.

Det finns så många fina minnen från alla dom här åren och framför allt en stor glädje att arbeta inom Centerpartiet. Just därför är det här så svårt.
Jag kan aldrig acceptera att en partiledning kör över medlemmarna på det sätt som ha skett i den här frågan.

I mina tankar och funderingar så har jag kommit fram till att det finns två vägar att gå, jag är fortfarande inte säker på vilken väg jag kommer att välja.
1. Stanna kvar i partiet och försöka att rätta till det som har blivit fel.
2. Att helt enkelt lämna partiet och politiken.

Jag vet som sagt inte vilken väga jag kommer att välja, det krävs många ytterligare tankar och funderingar innan jag kan komma fram till det beslutet. Jag har dock nästan bestämt mig för att i alla fall avvakta prtistämman i maj för att se vad som händer på denna.

3 kommentarer:

Ola Johansson sa...

Nej Magnus. Som alltid finns det en tredje väg.

Vattendelaren i energifrågan hade kommit, förr, eller senare. Centerpartiet valde väg nu mednas tid och förutsättningar fanns för en överenskommelse som:
1. Skapar rella förutsättningar att på allvar etablera ett tredje ben i energipolitiken genom en historisk satsning på förnybar energi.
2. Ställer kärnkraftsindustrin inför valet att göra investeringar i ny teknik med eget kapital eller avveckla sig själv
3. Ger centerpartiet möjlighet att även fortsättningsvis medverka till att skapa ett grönare, decentraliserat samhälle.
4. Ställer socialdemokraterna inför valet att hålla ihop partiet och facket eller splittrat följa Ohhly och Wetterstran-Ericsson.

Sanningen är den att vi aldrig har haft så mycket kärnkraft som nu och att det i realiteten ladrig funnits något avvecklingsbeslut som kunnat hållas. Nu tvingas industrin investera i dyra nya anläggningar eller förnyelsebar energi. Jag tro som tidigares sagts att "Kärnkraften nu har möjlighet att avveckla sig själv"

Magnus Larsson sa...

Ola: Det är egentligen inte det här det handlar om. Även om jag har väldigt svårt att acceptera överenskommelsen på grund av kärnkraftsfrågan så är det inte själva överenskommelsen i sig som min kritik handlar om i dagsläget.

Min kritik riktar sig istället enbart mot partledningen som jag anser har kört över medlemmarna och gällande stämmobeslut vilket gör att jag går i dessa tankar och funderingar.

Lars-Olof sa...

Stanna och kämpa i partiet. Du behövs. Att lämna partiet och 1,5 miljarder i kassan hjälper inte. Partiledningen kanske inte behöver oss, men vi behöver partiet och det är vårt parti!