torsdag 19 februari 2009

Mer kärnkraft

Centerdistriktet i Kalmar län ordnade i går kväll en träff för att diskutera energiuppgörelsen, Centerpartiets statssekreterare på statsrådsberedningen, Anna-Karin Alterå deltog också i mötet.

Hon föredrog uppgörelsen på ett mycket bra och tydligt sätt men tyvärr så var jag lika besviken när jag gick därifrån som jag var när den presenterades för två veckor sedan.
Jag har ju tidigare spytt min galla över partiledningen för sättet som uppgörelsen kom till på så det ska jag inte göra här utan inrikta mig mer på sakfrågor.

Man pratar om att den svenska energi- och klimatpolitiken ska bygga på tre grundpelare, bl. a. så säger man att den skall vara "ekologiskt hållbar".
Detta rimmar ju fruktansvärt illa. När vi nu har öppnat för en nybyggnad för kärnkraften som leder till att vi kommer att ha kärnkraft i överskådlig tid gör att vi knappast kan gå ut och prata om ett ekologiskt energisystem. Kärnkraften är inte ekologiskt hållbar och den har betydande miljöpåverkan.

Vidare under samma stycke står att läsa "...en strategi ut ur beroendet av fossil energi"
Rätta mig om jag har fel, men är inte uran klassat som ett fossilt bränsle?

En viktig del i överenskommelsen menade Anna-Karin var att alliansen ändå begränsar parentesen för kärnkraften till att gälla maximalt tio reaktorer, man säger också att beroendet av kärnkraften ska minska.
Detta låter ju ganska fint men är egentligen helt verkningslöst. Om nu samtliga dagens tio reaktorer skulle bytas ut så skulle det innebära att vi skulle få en effekt motsvarande 30 utav dagens reaktorer, räknat på att dom nya reaktorerna skulle vara tre gånger så effektiva som dagens reaktorer är. Kärnkrtaftsindustrin påstår att detta är helt möjligt.
Att då prata om att vi ska minska vårt beroende av kärnkraft är ju bara skrattretande

Man talar också i uppgörelsen om att nu tas alla statliga subventioner för kärnkraften bort. Detta är ju i och för sig mycket bra. Men, det råder idag en energibrist i Europa som gör att EU i framtiden ev. skulle kunna fatta ett beslut om att subventionera kärnkraftbyggande. Om detta skulle ske och om ett energibolag då skulle vilja bygga en ny reaktor i Sverige så sitter vi helt enkelt med skägget i brevlådan.

Sedan finns det också några bra saker i uppgörelsen, förenklad planprocess för vindkraften, offensiva klimatmål m.m. Tyvärr så tror jag att detta kommer att motverkas av att vi nu släpper kärnkraftsbyggandet fritt.

Det gavs också möjlighet till att ställa frågor och komma med reflektioner kring det hela. Det var många kloka synpunkter och frågor som kom fram .
Jag påpekande bristen på interdemokrati i den här frågan och jag fick väl egentligen inget bra svar på detta mer än att läget var väldigt känsligt och att en förhandling av den här arten är ganska sårbar.
Jag köper inte det här alls. Visst jag har respekt för att det var en känslig förhandling osv men det är ändå så att man kan ställa frågan om partiet är till för partiledningen eller om partiledningen är till för partiet. Det självklara svaret på den frågan är alternativ två. Just därför så vidhåller jag att denna överenskommelse skulle har förgåtts av en stämmodiskusion.

Inga kommentarer: