lördag 13 februari 2010

Komplicerat ärende på nämnden

I onsdags så hade samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun sammanträde. Det var framför allt en fråga som vållade en het debatt och den vållade också splitring inom ett par av dom politiska partierna i nämnden.
Det hela slutade till och med att vänsterpartisten Mattias Larsson vid sittande bord lämnade in sin avsägelse av uppdraget i protest mott nämndens beslut.

Ärendet handlade om en bit mark där det gjorts en olovlig utfyllnad ute i kustbandet. Markägaren hade nu begärt om marklov i efterhand och dett biföll en majoritet i nämnden där bland annat jag ingick. Här nedan följer en förklaring till mitt ställningstagande.

När det gäller det aktuella ärendet på Dragskär så är detta mycket komplicerat. För mig personligen så var det TRE saker som fällde avgörandet till varför jag röstade som jag gjorde.

1. Markolovet söktes utav den fastighetsägare som äger den aktuella marken, det är dock INTE den här personen som har gjort utfyllnaden utan det är ägaren till en intilliggande fastighet. Jag känner att jag har svårt att rikta ett krav mot en helt oskyldig fastighetsägare att ta bort en åtgärd som personen i fråga inte är ansvarig för.

2. Kommunens hantering av frågan. Det var en tjänsteman från kommunen på platsen av en slump under hösten 2007. Tjänstemannen bedömde det hela som ett vattenärende och rapporterade detta till Länsstyrelsen (som ännu inte har behandlat frågan) som har tillsyn enligt miljöbalken på sådana ärenden. Tyvärr så anmäldes aldrig ärendet av tjänstemannen till nämnden enligt Plan och Bygglagen vilket borde ha gjorts. Nämnden fick istället vetskap om detta under början av 2009 och vi började då hantera ärendet, ca 2,5 år senare.
För att sammanfatta så tycker jag att ärendet är illa skött av kommunen vilket spelade in i min bedömning av ärendet.

3. Detta är det viktigaste skälet. Enligt gällande detaljplan för området så anges den aktuella marken som naturmark och rekreationsområde som skall vara tillgängligt för allmänheten. Dom utförda åtgärderna strider inte mot planens syfte och då kan vi enligt PBL bevilja lov i efterhand. Detta lov beviljades med en del villkor, att den privatisering som också gjorts av marken med hjälp av att man anlagt en grusgång, planterat blommor och satt upp belysning skall tas bort samtidigt som man med hjälp av staket, buskar,häck m.m. markerar tomtgränsen mellan den fastighet där utfyllnaden är gjord och den intilliggande fastigheten.

Det är ingen tvekan om att den person som har gjort utfyllnaden har gjort fel, men som sagt, det finns en rad andra omständigheter i ärendet som gör det hela betydligt mer komplicerat.

När det gäller Mattias Larssons avhopp så kan jag bara beklaga, jag tycker personligen mycket om Mattias och jag ser honom som en utav få vettiga Vänsterpartister i kommunen. Jag blir dock väldigt ledsen när han i lokalmedia går ut och anklagar mig och resten av den majoritet som röstade igenom marklovet för att bryta emot lagen.
Även om Mattias är utav en annan uppfattning i sakfrågan så borde han veta att vi inte bryter mot någon lagstiftning utan snarare att vi har ett ganska så starkt stöd i lagstiftningen för att ta det beslut som vi nu gjorde.

Personligen så känner jag mig mycket illa berörd utav sådana påhopp som Mattias nu ägnar sig åt.

Inga kommentarer: