onsdag 17 februari 2010

Socialdemokrater som tycker om låga arbetsgivaravgifter

Enlig en artikel i Oskarshamns tidningen så gick kommunen med över 50 miljoner plus 2009.
Detta är naturligtvis mycket glädjande även om "krisen" inte är över utan det kommer att behövas besparingar även framöver för att komma till rätta med alla våra problem.

Det intressanta i artikeln är kommunalrådet Peter Wretlunds kommentarer, dels så framhåller han att nämnderna har varit mycket duktiga att hålla sin budgetar vilket dom ska ha mycket beröm för, framför allt dom anställda som har fått göra många uppoffringar.

Det intressanta är Wretlunds kommentar kring dom sänkta arbetsgivaravgifterna som alliansregeringen har genomfört. Dessa har en mycket stor del i det överskott som nu kommunen visar.
Det något märkliga i den här historien är ändå att kommunens Socialdemokrater i likhet med sina partivännner i resten av landet vill höja dessa arbetsgivaravgifter, denna lösning kommer dels innebära att kommunen får högre kostnader samtidigt som skatteintäkterna minskar eftersom vi kommer att få en högre arbetslöshet.

Jag skulle verkligen vilja veta hur man har fått ihop den ekvationen.

Inga kommentarer: