onsdag 3 juni 2009

Grattis Östhammar

SKB har idag gjort sitt platsval för slutförvaret av utbränt kärnbränsle, valet föll på Östhammars kommun. Jag vill först och främst säga ett stort grattis till Östhammars kommun.

Jag hade hoppats på att valet skulle falla på Oskarshamns kommun, jag tror att det hade varit väldigt gynnsamt för kommunen, framför allt arbetsmarknadsmässigt.
Det är dock viktigt att den långsiktiga säkerheten sätts i främsta rummet och där var tydligen Östhammar bättre. Detta gör att valet är självklart och jag känner ingen bitterhet över att det inte blev i Oskarshamn.

Samtidigt så gör det mervärdesavtal som tagits fram att det kommer att bli oerhört stora satsningar även i Oskarshamn, mervärdesavtalet säkerställer att utvecklingssatsningar på 1,5 miljarder kommer att hamna i Oskarshamn, detta utöver dom investeringar som inkapslingsanläggningen innebär. Dessutom så meddelade SKB idag att även kapselfabriken med största sannolikhet kommer att byggas i Oskarshamn.

Med facit i hand så kan man ändå konstatera att det idag inte finns någon förlorare, bägge kommunerna har under processens gång haft en otrolig kompetensutveckling kring många frågor som har hanterats i sammaband med detta samtidigt så kommer bägge kommunerna att få riktigt stora investeringssatsningar.

Nu gäller det att vi jobbar vidare, detta är ingen fråga som stannar här och nu, det är heller ingen fråga som stannar vid en kommungräns, det är en nationell fråga som vi måste jobba vidare med i många år.

Media om beslutet:

Aftonbladet

Oskarshamns Nyheterna
Västerviks Tidningen
Oskarshamns Tidningen

3 kommentarer:

Gurra G sa...

Det är väldigt konstigt att se att centern numera är för kärnkraft. Det trodde jag aldrig. Men efter erat svek i integritetsfrågorna förvånar ingenting längre.

Magnus Larsson sa...

Vad har Centerpartets ställningstagande i energiuppgörelsen med SKB:s beslut om slutförvaret att göra?

Jag är starkt kritisk till kärnkraften och jag skulle helst se att den avvecklades i morgon dag om det skulle vara möjligt. Detta torde vara ganska känt.

Slutförvarsfrågan är inte ett dugg sammankopplad med detta, det är klart som korvspad att vi måste ta hand om det använda kärnbränslet och att det ska tas om hand på den mest lämpliga platsen.

Nils Dacke sa...

Varken slutförvaret eller kapselfabriken kommer att byggas då dessa projekt baseras på 70-tals teknik. Bara idioterna i Oskarshamn respektive Östhammar tror på detta när hela världen går åt ett annat håll.