onsdag 3 juni 2009

Nu är det nära

Enligt Oskarshamns Tidningen så har SKB idag ett styrelsemöte där beslut ska tas om var man vill att slutförvaret för det utbrända kärnbränslet ska placeras.

Jag har hela tiden trott att ett eventuellt slutförvar skulle vara positivt för Oskarshamns kommun och det skulle skapas många arbetstillfällen.
Samtidigt så innebär det mervärdesavtal som tecknats mellan SKB (EON och Vattenfall) , Östhammars kommun och Oskarshamns kommun att även om vi inte får slutförvaret så kan vi känna oss som vinnare.

Det hela är mycket spännande och förhoppningsvis så får vi i eftermiddag svaret som vi har väntat på i flera år.

Inga kommentarer: