måndag 15 juni 2009

Nya skollagen, bra eller dålig?

Det finns inget enkelt svar på den frågan, vissa delar tycker jag är jättebra medan andra delar är lite mindre bra.

För att börja med det som är bra:

Rätten att överklaga betyg: Som jag har förstått det så finns detta med i den nya skollagen, det är helt fantastiskt bra. Detta är en rättighet som Svenska elever har saknat länge. Betyg är ett myndighetsbeslut som följer med eleven hela livet. Dom flesta andra myndighetsbeslut som fattas i det här landet kan överklagas, naturligtvis ska även detta gälla betygen.

Skolplikten förlängs: Detta känns också helt rätt. Det är dock viktigt att påpeka att detta ska ses som en absolut sista åtgärd. Den får inte ersätta dom resurser i form av speciallärare eller övrig hjälp och stöd som måste ges till dom elever som har det svårt. Men det är mycket bra att möjligheten att "gå om ett år" finns.

Bättre stöd och vård: Framför allt det faktum att den nya skollagen slår fast att elever ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator. Den fysiska och psykiska ohälsan bland unga i Sverige idag är mycket stor. Jag tror att detta är ett stort steg i rätt riktning för att komma till rätta med problemet.

Det som inte är så bra eller som jag kan ställa mig lite frågande inför är:

Komvux: Komvux har en viktig roll att fylla i det svenska utbildningsystemet. Det är naturligtvis bar att man har möjlighet att läsa upp icke godkända betyg men jag tycker nog att man även skulle ha rätt att läsa upp övriga betyg också.
Jag köper inte resonemanget att en elev inte ska ha rätten bara för att den har varit lat i skolan och på det viset "bara" fått godkänt Det kan bero på så mycket mer än bara lathet. Naturligtvis så finns dessa elever "som bara är lata" men mindre bra studieresultat kan bero på så mycket annat. Det kan t.ex. bero på att en elev har haft problem i skolan och inte fått det stöd och hjälp som han eller hon behövde, eleven kan ha haft andra problem i skolan (mobbing) eller problem i hemmet (skilsmässor, föräldrar som inte hjälper till vid läxläsning osv.).

Detta gör att det går inte att dra alla elever över en kam, och rätten till att läsa upp betyg bör finnas kvar för att man i framtiden ska kunna läsa upp sina betyg för att kunna komma in på en högre utbildning eller om man vill byta yrkeskarriär.

Sedan förutsätter jag att det skall vara möjligt att läsa in ämnen som en elev inte har haft på sitt schema i skolan. T.ex. en elev som har valt att gå en yrkesinriktad utbildning som gör att eleven inte är behörig till högre studier (enl. den gymnasiereform som regeringen har tagit fram). Om nu denna elev senare i livet bestämmer sig för att läsa in dom teoretiska ämnen som saknas för att nå den högre utbildningen så måste möjligheten finnas och jag förutsätter att dessa ämnen likställs med ett IG vilket innebär att eleven då får läsa upp betygen på komvux.

Inga kommentarer: