fredag 8 maj 2009

Lång debatt om miljö

debatten på miljöområdet har nu hållit på i ett antal timmar och lär så hålla på ett tag till.

Det är i huvudsak 3 delar som diskuteras flitigt, det är om hur vi ska hantera en ev. uranbrytning i Sverige (om kommunerna ska ha veto-rätt mot prospektering), det är om kärnkraft och det är om GMO.

Jag har själv deltagit i debatten om kärnkraft, jag redogjorde i mitt anförande för hur jag ser på sättet som energiöverenskommelsen gjordes på. Jag konstaterade dock att det skulle innebära extremt stora problem för våra ministrar i regeringen om vi här och nu skulle fatta ett beslut att riva upp uppgörelsen.
Därför har jag under stor vånda beslutat mig för att rätta in mig i ledet och accepterar under protest den uppgörelse som är gjord. Jag kommer dock aldrig att sluta att argumentera mot kärnkraften och jag kommer att fortsätta att jobba på olika arenor för att få till en så snabb avveckling som möjligt.

Det finns dock yrkanden på att energiuppgörelsen ska rivas upp men det lär inte vinna stämman gehör.

När det gäller GMO så öppnar vi för att GMO kan användas inom kommersiell odling, dock ska försiktighetsprincipen gälla. Allt detta om stämma väljer att gå på kommitténs förslag, vilket jag tror att den gör.

Nu ska vi äntligen börja votera på detta område.

Redigerat klockan 20:17

Rösträkningen i GMO frågan föll tyvärr ut så att kommitténs förlag vann över oss som ville förbjuda GMO med röstsiffrorna 264-184.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag är helt enig! Heja Magnus. /Tobias Gillberg (fd. Dalarnas CUF, nu Stockholms CUF).