måndag 11 maj 2009

Därför valde jag att ställa mig bakom partistyrelsen i energifrågan

Flera personer har varit på mig under stämman och efter om varför jag ställde mig bakom PS i energifrågan, detta trots att jag är en stor kärnkarftsmotståndare.

Jag är fortfarande en stor kärnkraftsmotståndare och jag kommer att jobba för att kärnkraften ska avvecklas så fort som det bara är möjligt.
Diskussionen på stämman handlade i praktiken om att vi skulle riva upp energiöverenskommelsen.
Det är jag dock inte beredd att gör. Jag framförde i mitt anförande en stark kritik mot PS för sättet som dom har hanterat frågan på, och jag tycker fortfarande att det är förkastligt.

Ni ska veta att jag har våndats mycket under dom senaste månaderna om hur jag skulle hantera frågan på stämman, det har varit många sömnlösa nätter och vissa dagar har jag känt en sådan stor besvikelse över kärnkraftsfrågan att jag på allvar har funderat över att lämna partiet.

Sverige är bara ett par månader bort ifrån ett ordförandeskap i EU, ett ordförandeskap där klimatfrågan kommer att få en central roll. Att då fatta ett beslut på stämman som skulle innebära en "regeringskris" på klimatområdet skulle inte gynna Centerpartiet, inte Sverige och inte EU. Därför fattade jag det mycket svåra beslutet att "rätta in mig i ledet" och ställa mig bakom partistyrelsen. Det var ett svårt beslut att eftersom kärnkraftsfrågan är en central och viktig fråga för mig, men på detta sätt så tror jag att jag och Centerpartiet har störst chans att lyckas i kampen om klimatet.

Inga kommentarer: