fredag 10 september 2010

Det stora hotet mot landsbygden

Rubriken syftar naturligtvis på det rödgröna regeringsalternativet i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet.

När man granskar dom förslag som dom rödgröna lägger fram inför valet om höjd bensinskatt, kilometerskatt osv. så kan man inte dra någon annan slutsats än att landsbygden i Sverige ska stängas ner.
Hur har Maria Wetterstrand och hennes kumpaner tänkt att en människa ska kunna leva på landsbygden efter en ev. rödgrön valseger. Dessa förslag kommer att innebära att människor inte längre kommer att ha råd att bo på landsbygden. Det kommer heller inte att finnas några jobb kvar på landsbygden om det idiotiska förslaget om kilometerskatt går igenom.
Det kommer att slå oerhört hårt mot små företag på landsbygden som inte har någon annan möjlighet än att frakta sitt gods på vägarna. Det kommer också att slå hårt mot dom gröna näringarna, och då framför allt mot skogsnäringen.

Låt oss bevara och utveckla landsbygden, rösta på Centerpartiet och alliansen den 19:e september.

Inga kommentarer: