onsdag 15 september 2010

Yttrandefriheten gäller över allt men inte i O(s)karshamn

Någon annan tolkning kan jag inte göra efter att ha läst en artikel i dagens Oskarshamns Nyheterna.

En moderat ledamot i tekniska nämnden gick till tidningen efter att TN haft sitt möte och informerade om dels det beslut som nämnden tagit och dels om sin egen inställning. I samband med detta så kontaktade ledamoten kommundirektören för att ställa en sakfråg som handlade om ett visst dokument skulle betraktas som offentlig handling, svaret blev JA.

Det är nu det roliga börjar, kommundirektören kontaktar då nämndens ordförande Lars Aronsson och meddelar att ledamoten skulle kontakta tidningen. LA tar då i sin tur kontakt med ledamoten och frågar vad hon tänkte prata med media om. LA förklarade också sitt missnöje med detta eftersom det bröt mor "Aronssons tågordning".

Detta är bara ett bevis för den maktfullkomlighet som Socialdemokraterna i vissa fall visar upp. LA har inte ett förbannat dugg med att göra vad en politiker ifrån oppositionen säger till media eller någon annan så länge han eller hon inte bryter mot någon form av sekretess.
Men LA kanske tycker att han och Socialdemokraterna i Oskarshamn stå över yttrandefriheten?

Lika tvivelaktigt är beteendet som kommundirektören visar upp i det här ärendet. Att hon efter att ha fått en sakfråga "skvallrar" om detta till LA är allt annat än OK. Hennes uppgift är att svara på sakfrågan och inget mer. Men hennes beteenden gör ju att man kan börja fundera på om hon jobbar för kommunens bästa eller enbart sitter på posten för att vara en informatör åt Socialdemokraterna

http://www.nyheterna.net/nyheter/oskarshamn/utfraagad_efter_att_ha_talat_med_media

1 kommentar:

@Emma sa...

Jag finner också det hela minst sagt förvirrande.
Detta är inte direkt positivt för den redan negativa bilden av "svågerpolitik" i vår kommun.
Vi måste vara mer öppna om vi vill få till en attitydförändring. Mer öppenhet ska uppmuntras inte tvärtom!