torsdag 9 september 2010

Dom rödgrönas politik är jobbfientlig

Det är nu lite mer än en vecka kvar till valdagen, jag kommer under dom närmaste dagarna att gå igenom delar av den politik som dom rödgröna går till val på och ska också försöka att belysa en del konsekvenser.

Vi börjar med jobbpolitiken.

Trots att vi har gått igenom en av dom värsta lågkonjunkturer som vi har haft i det här landet så är det idag mer människor som har ett arbete än det var den 9 september 2006. Detta har kunnat ske genom en aktiv och jobbskapande politik ifrån alliansregeringen. Vi har under mandatperioden genomfört reformer som RUT- och ROT avdrag som har inneburit att många nu har fått möjlighet till ett arbete. Vi har halverat arbetsgivaravgiften för ungdomar och vi har också beslutat om en ny gymnasiereform som träder i kraft från höst terminen 2011 som kommer att ytterligare öka ungdomars möjligheter att få en bra utbildning som leder till jobb.

Tittar vi sedan på dom rödgrönas förslag inför valet så kan vi ganska enkelt konstatera att deras politik är direkt jobbfientlig. Man vill bland annat ta bort halveringen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar, man vill också straffbeskatta företagare som anlitar vikarier eller anställer folk under kortare perioder. Hur i allvärlden tror man att detta ska skapa fler jobb?
Det man kommer göra är att man bygger murarna ännu högre för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Många ungdomar får till exempel sin första arbetslivserfarenhet via ett vikariat, och det vill man alltså straffbeskatta. Man vill ta bort RUT avdraget vilket skulle innebära att tusentals människor skulle mista sitt arbete.

För den som tycker att jobben är den viktigaste fråga i valet så torde valet bli ganska enkelt, det ända alternativet som presenterar en jobbskapande politik är Centerpartiet och alliansen.

Inga kommentarer: