måndag 9 mars 2009

Fullmäktige och Ulf Nilssons avgång

Jag har varit på kommunfullmäktige ikväll, det var ett ganska lugnt möte med en ganska mager ärendelista. Kvällen började med att kommunalrådet i opposition, Leif Hammarqvist (m) avtackades. Leif har varit sjukskriven en längre tid på grund av en stroke och han har nu valt att lämna det politiska livet.
Leif har fram till sin sjukdom gjort ett mycket gott arbete för Oskarshamns kommun, och vi i fullmäktige tackar honom för det.
Nytt kommunalråd i opposition blir inte helt oväntat Lars Blomberg (m) som fungerat som tf. kommunalråd under Leifs sjukdomstid.

Dom frågor som vållade diskussion på ärendelistan var få. Den det blev mest diskussion om var något oväntat frågan om att anlägga en bana för äventyrsgolf vid Gunnarsö semesterby. Vi från alliansen yrkade liksom S och V bifall till förslaget. Vi lämnade dock en protokollsanteckning som lyder: "Vi noterar svårigheter med att gynna en kommunal verksamhet i konkurrens med entreprenörer som driver liknande verksamhet vid exempel Havslätt. Att snarast lägga ut driften av Gunnarsö på entreprenad skulle minimera detta problem."

Detta väckte ont blod hos majoriteten som valde att tolka detta som att vi var emot beslutet. Vi klargjorde dock att så inte är fallet utan att vi bara konstaterar att det är ett problem att kommunen utövar illojal konkurrens mot andra näringsidkare i en verksamhet som inte kan klassas som kärnverksamhet.

Vidare så vållade också en interpellation av Bo Malm (v) ang. kollektivtrafiken mellan Oskarshamn och Emsfors viss diskussion, trots att dom flesta av fullmäktiges ledamöter var helt överens.

Det faktum att Ulf Nilsson (s) tidigare under dagen hade meddelat att han lämnar samtliga uppdrag i kommunen fick också en inverkan på mötet. När frågan om att nominera personer till styrelsen för Byggebo inför bolagsstämman i Maj kom upp så fick den utgå och återkommer i April.

Att Ulf Nilsson avgår som ordförande för Byggebo är egentligen inte en dag förtidigt. Jag är en av dom som har ansett att han borde ha gjort detta för länge sedan tillsammans med en majoritet av styrelsen. Styrelsen har vid sidan av sparkade VD:n Mats Adelgren ett stort ansvar för bolagets ur usla ekonomi.
Däremot är det naturligtvis tråkigt att Ulf tvingas lämna på grund av hälsoskäl, vilket är den orsak han själv har angivit.
Jag tror på honom när det gäller detta även om jag också tror att den senaste tidens händelser har gjort att beslutet har blivit något enklare för honom att ta.

Nu står dock Socialdemokraterna inför ett stort problem, man tappar nu en av sina ledande politiker i kommunen och det kommer inte vara lätt att hitta ersättare till posterna som ordförande i Byggebo samt ordförandeposten i socialnämnden, jag personligen kan inte se några självklara personer som kan ta över dessa poster.

Media om Ulf Nilssons avgång:
Oskarshamns Tidningen
Oskarshamns Nyheterna

Inga kommentarer: