onsdag 11 mars 2009

Lång dag på nämnden

Det har idag varit en mycket lång dag på Samhällsbyggnadsnämnden. Jag har som princip att inte kommentera dom flesta ärenden här på bloggen då dom ofta handlar om enskilda personer.

Men en kort sammanfattning ska jag nog ändå klara av. Förmiddagen ägnades år ett besök på SKB:s kapsellaboratorium, jag har varit där vid ett par tillfällen tidigare och det var väl egentligen inte så mycket nytt men däremot så såg jag fram emot rapporten om hur deras arbete med miljökonsekvens beskrivningen ser ut. Även om dom inte visade något ur själva MKB:n så var det ändå intressant att få veta hur den kommer att vara upplagd.
Det börjar faktiskt bli lite spännande nu, det är inte så fasligt långt kvar innan SKB presenterar platsvalet för slutförvaret.

När vi sedan väl började själva nämndsmötet så blev det lite diskussion om ett par detaljplaner, bl. a. om en hemma i Kristdala som möjliggör för AB POD att utöka sin verksamhet. Vi diskuterade även en framställan om att göra en ny detaljplan för Adriansnäs fritidsområde som skulle syfta till att utöka byggrätten. Vi enades till slut om att inte fatta beslut i frågan innan en VA utredning är gjord.
Lite bygglovs diskussioner var det som vanligt och framför allt en hettade till lite. Det gäller ett bygglovsärende som tidigare avgjorts i nämnden till sökandens nackdel, jag tillsammans med nämndens två moderater ville den gången bevilja bygglov eftersom nämnden tidigare har varit och gjort lite tokigheter på fastigheten, vi blev dock nedröstade av en majoritet bestående av S, V och Mp. Sökanden överklagade beslutet till Länsstyrelsen och fick rätt, det roliga i det hela är att LS använde sig av precis samma argumentation som jag fört tidigare. Majoriteten valde dock idag att överklaga LS beslut till Länsrätten, ärendet lär återkomma.
Avslutningsvis så beviljade vi ett driftbidrag till katthemmet på 25 000 kronor.

Inga kommentarer: